Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych.

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Organizacyjny
Referat Organizacyjny
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: II piętro, pokój 216

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-86-00
58 586-68-86

Fax: 58-66-88-602
E-mail: wydz.organizacyjny@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • 1. Aktualne orzeczenie właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności
  • 2. Oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców
  • 3. Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego.
Sposób załatwienia sprawy: Pisemny wniosek można:
  • złożyć w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się na parterze, pok. 8 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:00 do 17:00;
  • przesłać pocztą elektroniczną, faksem na adres Wydziału Organizacyjnego;
  • złożyć ustanie w Wydziale Organizacyjnym.
  • Pakiet wyborczy doręczany jest wnioskodawcy do rąk własnych za pisemnym pokwitowaniem odbioru.
Opłaty: Wolne od opłat
Czas załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 7 dni przed dniem wyborów.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: Art.61c par.1-4 oraz art.61f par.1-4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 nr 21, poz.112 z późn.zm.)
Inne informacje: Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego prezydentowi miasta najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marta Ziółkowska
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 26.07.2013
Data udostępnienia informacji: 26.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2017 12:02 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
26.07.2013 14:30 Dodanie informacji Marta Ziółkowska