Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych.

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Organizacyjny
Referat Organizacyjny
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
II piętro, pokój 216
Tel. 58-66-88-600 wew. 8600
        58-66-88-611 wew. 8611
fax 58-66-88-602
e-mail: wydz.organizacyjny@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumenty1. Aktualne orzeczenie właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności
2. Oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców
3. Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego. 
sposób załatwienia sprawyPisemny wniosek można:
- złożyć w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się na parterze, pok. 8 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:00 do 17:00;
- przesłać pocztą elektroniczną, faksem na adres Wydziału Organizacyjnego;
- złożyć ustanie w Wydziale Organizacyjnym.
Pakiet wyborczy doręczany jest wnioskodawcy do rąk własnych za pisemnym pokwitowaniem odbioru. 
opłatyWolne od opłat
czas załatwienia sprawyBez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 7 dni przed dniem wyborów.
inne informacjeGłosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego prezydentowi miasta najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów. 
tryb odwoławczyBrak 
podstawa prawnaArt.61c par.1-4 oraz art.61f par.1-4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 nr 21, poz.112 z późn.zm.) 
drukiwniosek - głosowanie korespondencyjne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marta Ziółkowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Ziółkowska
Data wytworzenia informacji: 26.07.2013
Data udostępnienia informacji: 26.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2013 14:30 Dodanie informacji Marta Ziółkowska