Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 304

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 772-35-08
58 772-35-09

Fax: 58 77 23 510
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia oraz sposobu rejestracji (Dz.U. z 2001 r., Nr 152, poz. 1734).
Sposób załatwienia sprawy: Wpis.
Opłaty: Wpis do rejestru jest bezpłatny.
W przypadku, kiedy Wnioskodawca życzy sobie uzyskać zaświadczenie o wpisie do w/w rejestru powinien złożyć stosowny wniosek i wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Podstawa prawna:
  • Art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)w związku z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r., Nr 16 poz. 154 ze zm.).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Damian Kleina
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 10.02.2010
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2017 13:25 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.05.2017 13:58 Aktualizacja treści Damian Kleina
24.04.2017 11:15 Aktualizacja treści Damian Kleina