Dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 512
Tel. 58-66-88-480
        58-66-88-473
fax 58 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-16:00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) wniosek
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
3) zgłoszenie robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub pozwolenie na budowę, o ile jest ono wymagane
4) rachunki lub faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach
5) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych
6) kartę przekazania odpadu 
sposób załatwienia sprawyanaliza złożonych dokumentów
wizja terenowa
podpisanie umowy między realizującym inwestycję a Gminą Miasta Gdyni
przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór gotówki w kasie urzędu 
opłatyZłożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne
czas załatwienia sprawyWnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski nie będą przyjmowane.
inne informacjeWysokość dofinansowania odpowiadająca sumie:
* 90% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych nie przekraczających 20 000 zł
* 75% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ponad kwotę 20 000 zł jednak nie przekraczających łącznie 40 000 zł
* 60% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ponad kwotę 40 000 zł

Łączna wartość dotacji nie może przekroczyć 50 000 zł.
Kosztem kwalifikowanym inwestycji jest koszt demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierajacych azbest.
Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po 21 grudnia 2010 r. 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawnaart. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672)
Uchwała Nr XI/215/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Rok 2015, poz. 2903) 
druki

Wniosek_Azbest

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Marszałek Jalowska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 29.03.2011
Data udostępnienia informacji: 30.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.10.2015 15:18 Aktualizacja treści Agata Lipińska
10.08.2015 14:02 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
05.08.2014 10:41 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
31.05.2013 08:52 Korekta Sylwia Grabowska
28.05.2013 15:33 Korekta Sylwia Grabowska
28.05.2013 15:26 Korekta Sylwia Grabowska
28.05.2013 15:24 Zmiana załącznika Sylwia Grabowska
28.05.2013 15:16 Zmiana podstawy prawnej Sylwia Grabowska
28.05.2013 15:14 Zmiana załącznika Sylwia Grabowska
28.05.2013 15:10 Zmiana załącznika Sylwia Grabowska
28.05.2013 14:57 Zmiana załącznika Sylwia Grabowska
15.10.2012 09:46 Zmiana załącznika Sylwia Grabowska
06.09.2011 11:24 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
04.08.2011 13:31 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska
26.06.2011 13:38 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
08.04.2011 14:52 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
30.03.2011 11:10 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
30.03.2011 11:07 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
30.03.2011 09:51 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
30.03.2011 09:46 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
30.03.2011 09:45 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska