Protokół uzgodnień dotyczący organizacji i zabezpieczenia imprez artystycznych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Kultury
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 114 (imprezy masowe, uroczystości miejskie) i pokój 115 (imprezy Rad Dzielnic)
Tel. 58-66-88-166
        58-66-88-173
fax 58 668 81 74
e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1. Program imprezy;
2. Zgoda właściciela terenu imprezy.

Załączniki:
1. kopia pisma skierowanego do Komendy Straży Pożarnej;
2. kopia pisma skierowanego do Pogotowia Ratunkowego;
3. kopia pisma skierowanego do Policji Miejskiej;
4. kopia pisma skierowanego do Straży Miejskiej;
5. kopia zezwolenia Zarządu Dróg i Zieleni (dla imprez powodujących utrudnienia w ruchu drogowym);
6. kopia umowy z ZAiKS (w przypadku publicznego odtwarzania lub wykonywania utworów słownych, muzycznych, słowo-muzycznych i choreograficznych autorów polskich i zagranicznych).
 
sposób załatwienia sprawyProtokół uzgodnień podpisywany jest przez Naczelnika Wydziału Kultury.
 
opłatyOpłatę skarbową w wysokości 10 zł należy wnosić:
- przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu): PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995
- w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w godz. 8.00-15.00 (na podstawie zlecenia wystawionego przez Wydział Kultury).
czas załatwienia sprawy14 dni od dnia złożenia.
inne informacjeDokumenty należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 
tryb odwoławczyOdwołanie do Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 3 dni od daty doręczenia.
 
podstawa prawnaUstawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. nr 62/2009 poz.504 tekst jednolity z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jednolity Dz.U. nr 13/2001 poz.123 z późniejszymi zmianami.
 
druki

Protokół

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Grzechnik
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Ostatnio zmodyfikował: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.01.2002
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 09:46 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
17.11.2014 11:31 Korekta Natalia Spychalska
17.11.2014 10:35 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
17.11.2014 10:32 Aktualizacja treści Natalia Spychalska
09.09.2013 13:25 Korekta Natalia Spychalska
09.09.2013 13:21 Zmiana załącznika Natalia Spychalska
18.06.2013 11:30 Zmiana załącznika Natalia Spychalska
18.06.2013 11:24 Zmiana załącznika Natalia Spychalska
14.11.2012 13:56 Sprawdzanie aktualności karty Natalia Spychalska
14.11.2012 13:53 Sprawdzanie aktualności karty Natalia Spychalska
14.11.2012 13:49 Korekta Natalia Spychalska
14.11.2012 13:46 Korekta Natalia Spychalska
14.11.2012 13:37 Korekta Natalia Spychalska
14.11.2012 13:37 Korekta Natalia Spychalska
14.11.2012 13:27 Korekta Natalia Spychalska
22.05.2012 09:17 Korekta Natalia Spychalska
22.05.2012 09:11 Dodanie informacji Natalia Spychalska
22.02.2012 15:45 Aktualizacja treści Joanna Nowak
21.02.2012 15:26 Korekta Joanna Nowak
21.02.2012 15:17 Aktualizacja treści Joanna Nowak
21.02.2012 15:14 Aktualizacja treści Joanna Nowak
21.02.2012 15:06 Zmiana załącznika Joanna Nowak
21.02.2012 14:49 Zmiana załącznika Joanna Nowak
21.02.2012 14:39 Aktualizacja treści Joanna Nowak
21.02.2012 14:35 Dodanie informacji Joanna Nowak