Porządek obrad XV sesji Rady Dzielnicy Karwiny z dnia 4 września 2017 r.

Porządek obrad XV Sesji Rady Dzielnicy Karwiny
4 wrzesień 2017  godzina 18.00 sala 11
Gdynia Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2  Gdynia ul. Staffa 10 (ZS nr 10 )
 1. otwarcie  sesji;
 2. stwierdzenie kworum;
 3. przyjęcie proponowanego porządku obrad;
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji  (X IV sesja z dnia 26.06.2017);
 5. sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami;
 6. sprawozdanie z wykonania planu finansowego na I półrocze 2017 roku;
 7. omówienie przygotowanego przez Zarząd Dzielnicy projektu planu finansowego na rok 2018
 8. podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia projektu  planu finansowego Rady Dzielnicy  Karwiny na rok 2018;
 9. podjęcie Uchwały z w sprawie  przeniesienia środków finansowych z GCS do Wydziału Edukacji;
 10. wolne wnioski
 11. wyznaczenie terminu kolejnej sesji;
 12. zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.08.2017
Data udostępnienia informacji: 24.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2017 15:39 Korekta Michał Kowalski
24.08.2017 15:39 Korekta Michał Kowalski