XXI sesja rady Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana z dnia 7 września 2017 r.

Porządek obrad XXI sesji
Rady Dzi lnicy Wzgórze Św. Maksymiliana
zwołanej na dzień 07.09.20 7 godz. 18.30
w siedzibie Rady

1. Przywitanie, stwierdzenie quorum, otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
3. Informacja o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego na 2018 rok.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.
7. Wyznaczenie terminu kolejnej sesji.
8. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 31.08.2017
Data udostępnienia informacji: 31.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.09.2017 16:00 Korekta Michał Kowalski