XXIV sesja Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja z dnia 5 września 2017 r.

Porządek obrad
XXIV sesji Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja
z dnia 5 września 2017 roku
 
1.     Otwarcie obrad
2.     Sprawdzenie listy obecności
3.     Stwierdzenie kworum i zatwierdzenie porządku obrad
4.     Projekty uchwał w sprawach:
4.1.         Planu Finansowego na 2018 r.
4.2.         Wyłonienia przedstawiciela rady do komitetu do spraw rewitalizacji
4.3.         Przeniesienia środków
5.     Wolne wnioski
6.     Termin kolejnej sesji
7.     Zakończenie obrad

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 28.08.2017
Data udostępnienia informacji: 28.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2017 08:20 Korekta Michał Kowalski