XVIII sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino z dnia 7 września 2017

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino dnia 7 września 2017 r.
Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino [załącznik do uchwały Rady Miasta Gdyni nr
XXIII/502/04 z dnia 22 września 2004 r. ze zm.1]
zwołuję sesję Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na dzień 7 września  2017 roku o
godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Jowisza 60 w Gdyni.

Proponuję się przyjęcie w dniu 7.09. 2017 r. następującego porządku obrad sesji:

1.  Otwarcie XVIII sesji Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
a.      Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Dzielnicy.
4. Sprawozdanie z okresu wakacyjnego przez Zarząd Dzielnicy:
a.      Ironman Gdynia Zachód.
b.     Wakacyjne Kino pod Chmurką.
c.      Inwestycje w karty magnetyczne.
d.     Inwestycja ul. Mitry
e.      Inwestycja przy SP37
f.      Inwestycja ul. Deszczowa
g.     Inwestycja ul. Krauzego
h.     Inwestycja pod tytułem: zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
i.       Boisko przy Starym Chwarznie.
j.       Boisko przy SP 48.
k.     Materiały związane z promocją dzielnicy.
l.       Zmiany w komunikacji miejskiej w obszarze dzielnicy.
5. Przyjęcie uchwały dotyczącej budżetu statutowego dzielnicy w roku 2018- projekt uchwały.
6. Ustalenie terminy kolejnej sesji.
7. Zakończenie obrad.   
 
 
1)ze zm. wynikającymi z uchwał Rady Miasta Gdyni: zm. uchwała nr XVI/375/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 23 poz. 642) ;uchwała nr XLVI/1075/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 130 poz. 2509);uchwała nr XLVII/1147/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 155 poz. 3001);uchwała nr XLV/928/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 3041);
uchwała nr III/39/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 92)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 31.08.2017
Data udostępnienia informacji: 31.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2017 09:26 Korekta Michał Kowalski