XXVI sesja Rady Dzielnicy Orłowo z dnia 14 wrzesnia 2017 r.

XXVI. sesja Rady Dzielnicy Orłowo – 14 września 2017r., godz. 18:00.
Odbędzie się w siedzibie Rady przy ul. Orłowskiej 27 (budynek SP nr 8).
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1.           Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.           Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.           Przyjęcie protokołu z sesji nr XXV. z dnia 29.06.2017r.
4.           Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1.         Zatwierdzenia projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Orłowo  na 2018 rok..
4.2.         Wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdyni pracownikom ochrony zdrowia.
5.           Informacja Zarządu i radnych Dzielnicy na temat działań w okresie między sesjami i na temat stanu prowadzonych spraw.
6.           Omówienie zasad promocji projektów Budżetu Obywatelskiego i Przyjaznej Dzielnicy przez jednostki miejskie.
7.           Informacje i wolne wnioski.
8.           Ustalenie terminu następnej sesji.
9.           Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 06.09.2017
Data udostępnienia informacji: 06.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2017 14:58 Korekta Michał Kowalski