XXIV sesja Rady Dzielnicy Obłuże z 25 kwietnia 2018  r.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Dzielnicy Obłuże
zwołanej na dzień 25 kwietnia 2018 roku, godz. 18.00
Miejsce: siedziba Rady Dzielnicy Obłuże, Gdynia ul. Podgórska 14

1.      Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
2.      Stwierdzenie kworum.
3.      Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
4.      Przyjęcie protokołu z XXIII sesji RD .
5.      Sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami.
6.      Projekty uchwał w sprawach:
6.1   przystąpienia do konkursu Przyjazna Dzielnica - edycja 2018.
6.2   zmiany Planu Finansowego Rady na rok 2018.
7.      Sprawozdanie Komisji Kultury.
8.      Wolne wnioski.
9.      Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10.  Zakończenie obrad.
 
 
 
/…/ Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Obłuże
Anna Czeran

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 17.04.2018
Data udostępnienia informacji: 17.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.04.2018 10:53 zatwierdzenie Michał Kowalski