XXII sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 3 stycznia 2018 r.

Porządek obrad
XXII  sesji Rady Dzielnicy Obłuże
Gdynia, dnia 03.01. 2018 roku, godz.18.00
 
      1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
      2. Stwierdzenie kworum.
      3. Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia.
      4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
      5. Sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami.
      6. Projekt uchwały w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków
          finansowych  na rok 2018.
      7.Sprawy organizacyjne:
      7.1 harmonogram dyżurów radnych,
      7.2 komisja Inwestycyjna Rady.
      8. Wolne wnioski.
      9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
     10. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 20.12.2017
Data udostępnienia informacji: 20.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2017 14:58 zatwierdzenie Michał Kowalski
20.12.2017 10:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska