Samodzielny Referat Kontroli Finansowej

Kierownik Referatu Jarosław Borlik 
Al. Marszałka Piłsudskiego 18
81-364 Gdynia
pokój: 7 telefon: 0-58 66 82 515
e-mail: ref.kontroli_finansowej@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Jest komórką odpowiedzialną za:

1. Prowadzenie kontroli finansowo-księgowej w jednostkach podległych miastu oraz w jednostkach, względem których miasto posiada uprawnienia kontrolne, wg planu kontroli lub wskazań Prezydenta, w zakresie zgodności prowadzenia przez te jednostki gospodarki finansowej z przepisami ustawy o finansach publicznych, rachunkowości oraz innych przepisów szczegółowych;

2. Prowadzenie kontroli przestrzegania realizacji procedur finansowych we wskazanych przez Prezydenta miejskich jednostkach organizacyjnych;

3. Przygotowanie zaleceń pokontrolnych i kontrola ich wykonania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jarosław Borlik
Wprowadził informację: jborlik
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Borlik
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.04.2004
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2016 13:47 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
27.07.2016 08:15 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
27.07.2016 08:13 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
29.04.2016 13:06 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
05.02.2016 14:55 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
01.02.2016 11:56 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
01.02.2016 11:53 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
27.01.2016 14:43 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
26.11.2012 14:59 Aktualizacja treści Jarosław Borlik
26.11.2012 14:52 Aktualizacja treści Jarosław Borlik