Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych

Kierownik Alicja Gontarz
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokoj: 205
telefon:58 66 88 790
e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl

Do zadań Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych należy prowadzenie spraw dotyczących problemów pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miasta Gdyni, a w szczególności:
 1. obsługa informacyjna osób niepełnosprawnych w zakresie załatwiania spraw urzędowych oraz uprawnień przysługujących tym osobom /stanowisko na parterze Urzędu w łączniku budynku, tel.: 66 88 791 lub 66 88 792/ a w tym:
  • pomoc w zakresie załatwiania w komórkach organizacyjnych Urzędu przez osoby niepełnosprawne,
  • udzielanie kompleksowej informacji i wskazanie sposobów uzyskiwania pomocy przez osoby niepełnosprawne dla rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością,
  • informowanie o podstawowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, a także o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy,
  • kompletowanie dokumentacji zawierającej stosowne przepisy z dziedziny prawa, pomocy społecznej, edukacji, sportu, rekreacji kultury i turystyki, a także dotyczące dzieci niepełnosprawnych;
 2. opracowywanie projektów programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z wydziałem Polityki Gospodarczej oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, inspirowanie i koordynacja działań istotnych dla środowiska osób niepełnosprawnych, podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym ich funkcjonowanie;
 4. współpraca z przedstawicielami: administracji rządowej, jednostek samorządy terytorialnego, organizacji pozarządowych, miejskich jednostek organizacyjnych, urzędu miasta w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych;
 5. inicjowanie i koordynacja realizacji integracyjnych programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych;
 6. analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. dostępu do: obiektów użyteczności publicznej, dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, leczenia i rehabilitacji, informacji; a ponadto dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, możliwości komunikacji międzyludzkiej, pomocy psychologicznej
 7. inspirowanie tworzenia i wykorzystywania baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych w granicach przewidzianych prawem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Gontarz
Wprowadził informację: Iwona Mianowska
Ostatnio zmodyfikował:
Data wytworzenia informacji: 31.12.2003
Data udostępnienia informacji: 31.12.2003
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2016 09:39 Korekta
17.01.2014 09:22 Aktualizacja treści Agnieszka Kamińska
21.10.2013 11:43 Aktualizacja treści Joanna Gregorczyk