Samodzielny Referat ds. Energetyki

 

Kierownik Hanna Górecka-Banasik
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój: 312

telefon: 58 668 23 50, 58 668 23 51, 58 668 23 52

e-mail: ref.energetyki@gdynia.pl


Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 GdyniaDo zadań Samodzielnego Referatu ds. Energetyki należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Miasta Gdyni, a w szczególności:

1. opracowywanie założeń do planu oraz planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

2. nadzorowanie realizacji polityki energetycznej na obszarze Miasta, określonej w założeniach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

3. monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz dla oceny spójności planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych z założeniami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

4. przygotowywanie lub opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

5. przygotowywanie lub opiniowanie wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych w częściach dotyczących spraw energetycznych;

6. opiniowanie planów termomodernizacji i uciepłowienia obiektów gminnych;

7. gromadzenie danych o gospodarowaniu energią na terenie Miasta;

8. prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych i mieszkańców gminy, w tym:

- doradztwo energetyczne dla zarządzających miejskimi jednostkami organizacyjnymi,

- kreowanie działań energooszczędnych w miejskich jednostkach organizacyjnych,

- propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta, wdrażanie działań na rzecz zmniejszenia emisji CO2;

9. przygotowywanie materiałów do opinii urbanistycznych w zakresie działania komórki;

10. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią oraz udział w programach finansowanych z funduszy europejskich i krajowych związanych z zakresem działań komórki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Nelke
Wprowadził informację: Sylwia Grabowska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 01.03.2014
Data udostępnienia informacji: 07.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2015 12:24 Korekta Hanna Górecka-Banasik
02.01.2015 12:19 Korekta Hanna Górecka-Banasik
07.03.2014 14:51 Korekta Sylwia Grabowska
07.03.2014 14:49 Korekta Sylwia Grabowska
07.03.2014 14:16 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
07.03.2014 14:14 Dodanie informacji Sylwia Grabowska