Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Programów Inwestycyjnych

Główny specjalista Walery Tankiewicz
ul. 10-go Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój: 2
telefon: 58 66 88 395
e-mail: w.tankiewicz@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia


Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. koordynacji programów inwestycyjnych należy koordynacja działań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie kluczowych inwestycji i przedsięwzięć Miasta, współpraca w przygotowywaniu projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej oraz współpraca z firmami inwestorskimi, a w szczególności:

1) współpraca w przygotowywaniu projektów planów i programów rozwojowych i inwestycyjnych, zwłaszcza:
a) współpraca z wydziałami Urzędu Miasta i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji;
b) koordynacja wymaganych działań;

2) współpraca w realizacji strategii rozwoju Miasta, w tym prowadzenie promocji projektów;

3) analiza możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na współfinansowanie zadań Miasta w tvm:
a) udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, konferencjach, itp.;
b) przygotowywanie pisemnych informacji o możliwościach dofinansowania wskazanych przedsięwzięć;

4) współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu inwestycji do: realizacji przetargów, umów na wykonanie prac projektowych.

5) koordynacja działań zmierzających do - przygotowania dokumentów związanych z pozyskiwaniem terenów pod inwestycje miejskie.

6) nadzór nad realizacją zawartych umów wraz z ich rozliczeniem i odbiorem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 18.08.2016
Data udostępnienia informacji: 23.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2016 14:42 Korekta Michał Kowalski
03.10.2016 14:41 Aktualizacja treści Michał Kowalski
23.08.2016 12:41 Dodanie informacji Michał Kowalski