Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Programów Inwestycyjnych

Osoba kierująca komórką: Walery Tankiewicz
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 2
Nr telefonu: 58 668-83-95
E-mail: w.tankiewicz@gdynia.pl
Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. koordynacji programów inwestycyjnych należy koordynacja działań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie kluczowych inwestycji i przedsięwzięć Miasta, współpraca w przygotowywaniu projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej oraz współpraca z firmami inwestorskimi, a w szczególności:
1) współpraca w przygotowywaniu projektów planów i programów rozwojowych i inwestycyjnych, zwłaszcza:
a) współpraca z wydziałami Urzędu Miasta i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji;
b) koordynacja wymaganych działań;
2) współpraca w realizacji strategii rozwoju Miasta, w tym prowadzenie promocji projektów;
3) analiza możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na współfinansowanie zadań Miasta w tvm:
a) udział w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, konferencjach, itp.;
b) przygotowywanie pisemnych informacji o możliwościach dofinansowania wskazanych przedsięwzięć;
4) współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu inwestycji do: realizacji przetargów, umów na wykonanie prac projektowych.
5) koordynacja działań zmierzających do - przygotowania dokumentów związanych z pozyskiwaniem terenów pod inwestycje miejskie.
6) nadzór nad realizacją zawartych umów wraz z ich rozliczeniem i odbiorem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Walery Tankiewicz
Wprowadził informację: Walery Tankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 18.08.2016
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2017 14:17 Korekta Michał Kowalski