Samodzielne Stanowisko ds. Integracji Systemów Zarządzania

Inspektor Małgorzata Czaja 
ul. 10-go Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój: 105A
telefon: 58 66 82 170
e-mail: m.czaja@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Samodzielne Stanowisko ds. Integracji Systemów Zarządzania odpowiada za opracowanie koncepcji wdrożeń, wdrożenia i monitoring rozwiązań z obszaru zarządzania miastem z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w celu podnoszenia jakości świadczonych usług publicznych, zwiększania interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej oraz integrowania działań między komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta. W szczególności do jego zadań należy:

1) diagnoza potrzeb w zakresie wdrażania rozwiązań z zastosowaniem nowych technologii w obszarze zarządzania miastem;
2) opracowywanie rozwiązań z obszaru zarządzania miastem z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
3) przygotowywanie koncepcji rozwoju e-usług i jej wdrażanie;
4) opracowywanie rozwiązań stosowanych w obszarach transportu, energetyki i ICT, mających wpływ na wydajność komponentów składowych infrastruktury miejskiej;
5) monitoring rozwiązań z obszaru nowych technologii wdrażanych w miastach w kraju i za granicą w celu zwiększenia jakości świadczonych usług publicznych."

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Czaja
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 07.07.2015
Data udostępnienia informacji: 08.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2015 13:36 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.07.2015 11:30 Dodanie informacji Michał Kowalski