Samodzielne Stanowisko ds. Integracji Systemów Zarządzania

Osoba kierująca komórką: Małgorzata Czaja
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 105a
Nr telefonu: 58 668-21-70
E-mail: m.czaja@gdynia.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Integracji Systemów Zarządzania odpowiada za opracowanie koncepcji wdrożeń, wdrożenia i monitoring rozwiązań z obszaru zarządzania miastem z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w celu podnoszenia jakości świadczonych usług publicznych, zwiększania interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej oraz integrowania działań między komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta.
W szczególności do jego zadań należy:
1) diagnoza potrzeb w zakresie wdrażania rozwiązań z zastosowaniem nowych technologii w obszarze zarządzania miastem;
2) opracowywanie rozwiązań z obszaru zarządzania miastem z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
3) przygotowywanie koncepcji rozwoju e-usług i jej wdrażanie;
4) opracowywanie rozwiązań stosowanych w obszarach transportu, energetyki i ICT, mających wpływ na wydajność komponentów składowych infrastruktury miejskiej;
5) monitoring rozwiązań z obszaru nowych technologii wdrażanych w miastach w kraju i za granicą w celu zwiększenia jakości świadczonych usług publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Czaja
Wprowadził informację: Małgorzata Czaja
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 31.05.2017
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2017 12:41 Korekta Michał Kowalski
31.05.2017 12:35 Aktualizacja treści Małgorzata Czaja