XLI sesja z dnia 28 marca 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD
XLI SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 marca 2018 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta,
  4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Babie Doły,
  5. Projekty uchwał w sprawach: 

5.1  podziału na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Gdyni.
5.2  obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
5.3  projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5.4  projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
5.5  wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2018;
5.6  uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
5.7  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2018
5.8  ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Benisławskiego w Gdyni,
5.9  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Słonecznej,
5.10          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej,
5.11          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni,
5.12          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy
Surmana/Kapitańskiej,
5.13          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej,
5.14          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Krokowskiej,
5.15          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka 59A,
5.16          projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej,
5.17          projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 137,
5.18          projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej,
5.19          projekt uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Żywicznej,
5.20          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4,
5.21          wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
5.22          wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej, stanowiącej własność osób fizycznych,
5.23          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (ul. Starochwaszczyńska),
5.24          nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Zielonej,
5.25          wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym,
5.26          sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miasta Gdyni  wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul.Sochaczewska 6,
5.27          projekt uchwały Rady Miasta Gdyni zmieniająca uchwałę nr III/30/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14,
5.28          odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości,
5.29          skargi Pana XX na działalność Prezydenta Miasta Gdyni.
 
6. Sprawozdanie z prac Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej.
7.    Interpelacje.
8.  Informacje.
9.  Wolne wnioski.
10.  Ustalenie terminu następnej sesji.
11.  Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2018
Data udostępnienia informacji: 15.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2018 15:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.03.2018 15:04 zatwierdzenie Michał Kowalski
15.03.2018 11:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.03.2018 11:37 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska