XXXVII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII SESJI RADY MIASTA GDYNI
22 listopada 2017 roku
GODZ. 12.00,
Aula Akademii Morskiej, ul. Morska 81-87, I piętro
 
  1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
  2. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Akademii Morskiej, prof. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego.
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta,
  5. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka,
  6. Projekty uchwał w sprawach:
 
6.1        uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018,
6.2        zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gdyni,
6.3        zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni,
6.4        powierzenia spółce Agencja Rozwoju Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zadań własnych Gminy Miasta Gdyni
6.5        zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego
6.6        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10 B.
6.7        wyrażenia zgody na sprzedaż garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,
6.8        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Halickiej,
6.9        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej/Alzackiej,
6.10    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13,
6.11    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej (1119 m2),
6.12    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej (446 m2),
6.13    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Pasiecznej,
6.14    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 1,
6.15    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego,
6.16    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Stanisława Moniuszki,
6.17    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Adwokackiej,
6.18    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej
6.19    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej,
6.20    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. K. Ujejskiego,
6.21    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 53,
6.22    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ul. Stefana Batorego,
6.23    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (300 m2),
6.24    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Dachnowskiego,
6.25    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej (350 m2),
6.26    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 101,
6.27    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Sezamowej,
6.28    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Leszczynki 68-69,
6.29    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej,
6.30    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka,
6.31    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika,
6.32    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej (840 m2),
6.33    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ul. Jana Kilińskiego,
6.34    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej (1000 m2),
6.35    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Kępa Oksywska,
6.36    skargi pana ZC na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni,
6.37    odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej,
6.38    przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkanców Gdyni w latach 2018-2020”
 
 
7. Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
8. Interpelacje.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.


Aneks do porządku obrad
XXXVII sesji Rady Miasta Gdyni
22 listopada 2017 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
                             
1.      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6,
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska                    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 09.11.2017
Data udostępnienia informacji: 09.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.11.2017 10:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.11.2017 14:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.11.2017 14:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.11.2017 13:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.11.2017 09:43 zatwierdzenie Michał Kowalski
09.11.2017 09:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska