XXXIV sesja z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
30 sierpnia 2017 roku
godz. 12.00, s. 105 UM

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta,
 4. Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Redłowo,
 5. Projekty uchwał w sprawach:

 

5.1                    ustanowienia KWATERY PAMIĘCI w Gdyni.

5.2              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego,

5.3                    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów

5.4                    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

5.5                    zmieniająca Uchwałę nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia,

5.6                    przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Trójmiasta - edycja 2017” 

5.7                    połączenia jednostek budżetowych: Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni i Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni

5.8                    wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez Gminę Miasta Gdyni za pośrednictwem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia,

5.9                    ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy gen. Józefa Hallera w Gdyni,

5.10                zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej, pozbawienia odcinka ul. Kwadratowej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia tego odcinka z użytkowania oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Kwadratowej,

5.11                nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Cisowskiej,

5.12                nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Lipowej,

5.13                nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych wzdłuż potoku Źródła Marii,

5.14                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Balladyny 31,

5.15                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka,

5.16                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy Placu Górnośląskim,

5.17                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Donimirskiego 17,

5.18                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Donimirskiego 19,

5.19                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Podgórnej 5,

5.20                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Józefa Bema 10,

5.21                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy  Henryka Sienkiewicza,

5.22                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Puckiej,

5.23                wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ulicy Miętowej,

5.24                upoważnienia dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia

5.25                zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych

5.26                utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Żłobek „Koniczynka",

5.27                ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

5.28                zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 56 w Gdyni od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

5.29                zwolnienia dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych

5.30                nadania nazwy ulicy,

5.31                skargi Pana JW na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,

5.32                skarg Pani AK na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,

5.33                skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Abrahama 80-86 w Gdyni oraz Stowarzyszenia Gdyńskiego na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni,

5.34                przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, rejon ulic Mikołaja Kopernika i Generała Józefa Hallera (projekt klubu PO)

5.35                przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Gdyni w latach 2018-2020”

 

 1. Sprawozdanie z prac Komisji Sportu.
 2. Interpelacje.
 3. Informacje.
 4. Wolne wnioski.
 5. Ustalenie terminu następnej sesji.
 6. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

(-) Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 17.08.2017
Data udostępnienia informacji: 17.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.08.2017 15:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.08.2017 10:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.08.2017 10:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.08.2017 09:38 Korekta Michał Kowalski