Zagospodarowanie przestrzenne

1. UCHWAŁA NR XXX/729/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 1212, data ogłosz. 10.04.2017r.

2. UCHWAŁA NR XXX/729/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 1212, data ogłosz. 10.04.2017r.

3. UCHWAŁA NR XXXI/790/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 2278, data ogłosz. 19.06.2017r.

4. UCHWAŁA NR XXXII/795/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 21.04.2017
Data udostępnienia informacji: 21.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2017 14:26 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
22.06.2017 14:15 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
05.05.2017 15:26 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
05.05.2017 14:26 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz