Stypendia, szkoły, przedszkola, żłobki

1. UCHWAŁA NR XXIX/718/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVII/667/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
- pobierz uchwałę (format pdf)
Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017r., poz. 861, data ogłosz. 03.03.2017r.

2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Grażyna Mikulewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Mikulewicz
Data wytworzenia informacji: 21.04.2017
Data udostępnienia informacji: 21.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.04.2017 14:41 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz