Konkurs - Kampus Akademii Morskiej w Gdyni - Wyniki

Ogłoszenie wyników

Konkursu studialno – ideowego na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną

 kampusu Akademii Morskiej w GdyniI NAGRODA - 40000 zł (czterdzieści tysięcy złotych)

22ARCHITEKCI Sp. z o.o., Warszawa

Wojciech Conder

Aleksander Drzewiecki

Maciej Kowalczyk

Michał Tatjewski

Paweł Gumuła

Oskar Kozaczewski

Artur Jóźwik

Praca charakteryzuje się dyscypliną projektową, która doprowadziła do powstania kompozycji zwartej, choć opartej na operowaniu bryłami oraz wnętrzami o zróżnicowanej wielkości. Pomysł oparty na kształtowaniu wyraźnie wydzielonych wnętrz o przypisanych zróżnicowanych funkcjach i charakterze uznaje się za interesujący. Pozytywnie ocenia się też logiczne uzupełnienie zabudowy wzdłuż poprzecznego ciągu komunikacyjnego poprzez zaprojektowanie rozbudowy istniejącego budynku. Mimo swego zdyscyplinowania praca wydaje się być podatna na modyfikacje, które nie powinny zakłócić jej klarowności (np. ewentualna rezygnacja z jednego z pawilonów flankujących główny plac). Na podkreślenie zasługuje także wysoki poziom warsztatu projektowego.

 

 

II NAGRODA - 20000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

DEC WOLSZCZAK ARCHITEKCI

Fiszer Atelier 41 Sp. z o.o., Warszawa

Marcin Wolszczak, Władysławów

Oliwia Dec, Warszawa

Andrzej Jurkiewicz, Warszawa

Stanisław Fiszer

Krystyna Fiszer

Katarzyna Magdzik

Jacek Wochowski

Michał Niczewski

Filip Żuchowski

Praca zdecydowanie akcentuje ciąg komunikacyjny równoległy do ul. Morskiej i na nim w znacznym stopniu opiera swoją kompozycję, co oceniono jako zabieg interesujący. Teren wolny od zabudowy zorganizowano jako przestrzeń nienoszącą cech placu ze względu na swoją rozległość. Na uwagę zasługuje czytelne powiązanie układu przestrzennego kampusu z otoczeniem. Godzien uwagi jest także dobry poziom warsztatu projektowego.

Praca charakteryzuje się czytelną organizacją przestrzeni polegającą na wykształceniu wnętrz o zróżnicowanej wielkości i funkcji. Za godne podkreślenia uważa się zorganizowanie głównego placu (tzw. apelowego) o wielkości dostosowanej do gabarytów otaczających go budynków istniejących i projektowanych. Teren kampusu prawidłowo został powiązany z otoczeniem za pośrednictwem ciągów pieszych.

Za korzystne uznano wydzielenie stosunkowo dużej powierzchni dla sportu i rekreacji.

 

 

III NAGRODA - 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

 

Zespół Architektoniczno – Analityczny

Katarzyna Pawluśkiewicz, Kraków

Michał Bernasik, Kraków

Andrzej Gołębiewski, Gdynia

Marzena Wytrykusz, Gdańsk

Marek Kruk, Olsztyn

Adrian Mania, Tczew

Praca przedstawia czytelny układ przestrzenny polegający na skupieniu projektowanej zabudowy w sąsiedztwie ulicy Kapitańskiej i nadaniu jej gęstości takiej, jak w istniejącym kompleksie. Wykształcony w ten sposób plac jest rozległy, ale jego rozmiary zmniejszono przy pomocy geometrycznie ukształtowanej zieleni wysokiej. Ciągi piesze biegnące bokami placu czytelnie wiążą kampus z otoczeniem. Gabaryty projektowanej zabudowy ściśle odpowiadają stanowi istniejącemu, co całemu zespołowi przydaje zwartości kompozycyjnej. Na uwagę zasługuje dobry poziom warsztatu projektowego.

Koncepcja przestrzenna pracy opiera się na uformowaniu dwóch wnętrz: plac apelowy, wokół którego skupiają się budynki o funkcji naukowej i dydaktycznej oraz boisko z rozległym trawnikiem w sąsiedztwie sali gimnastycznej i domu studenckiego. Uznano, iż taki układ prawidłowo organizuje przestrzeń kampusu. Wielkość tych wnętrz wydaje się być prawidłowo dobrana do rozmiarów zabudowy, której towarzyszą. Propozycje architektoniczne nienawiązujące bezpośrednio do istniejącego tworzywa architektonicznego uznaje się za trafne i dowodzące dobrego poziomu warsztatu projektowego.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Karzyński
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 14.03.2016
Data udostępnienia informacji: 14.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2016 15:25 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak
14.03.2016 13:57 Dodanie informacji Bartłomiej Poźniak