WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI


       Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gdyni są analizy dokonane w oparciu o 22 jednostki pomocnicze miasta, czyli dzielnice. Na ich podstawie opracowana została  Diagnoza służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gdyni. W dniu 19 stycznia 2016 r. Diagnoza została przyjęta przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzeniem nr 4014/16/VII/M.

       W dniach 29 stycznie 2016 do 29 lutego 2016 r konsultacjom społecznym poddano projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w którym wskazano cztery podobszary:

  1. część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza  (Załącznik nr 1 do projektu uchwały);
  2. część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego (Załącznik nr 2 do projektu uchwały);
  3. zachodnia część dzielnicy Witomino-Radiostacja (Załącznik nr 2 do projektu uchwały);
  4. część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu (Załącznik nr 2 do projektu uchwały).

Raport z przeprowadzenia konsultacji (PDF) stanowi załącznik do zarządzenia nr 4305/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2016 r

       Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz 1777) Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XIX/435/16 z dnia 30 marca 2016 r. (link do PDF) wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Paweł Wyszomirski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Wyszomirski
Data wytworzenia informacji: 17.03.2016
Data udostępnienia informacji: 18.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2016 20:30 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
06.04.2016 16:44 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
30.03.2016 18:10 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
18.03.2016 09:58 Aktualizacja treści Paweł Wyszomirski
18.03.2016 09:54 Dodanie informacji Paweł Wyszomirski