Konsultacje społeczne dotyczące projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Do 11 czerwca trwać będą konsultacje społeczne dotyczące projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, będącego forum współpracy i dialogu interesariuszy procesu rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji. Do składaniu uwag, opinii i propozycji zaproszeni są wszyscy interesariusze rewitalizacji, w szczególności mieszkańcy Gdyni.

W ramach swojej działalności Komitet będzie wydawać opinie i doradzać we wszystkich najistotniejszych sprawach związanych z realizowanym na terenie Gdyni procesem rewitalizacji. W jego skład będą wchodzić przedstawiciele różnych grup interesariuszy, w tym przedstawiciele mieszkańców.
 
Konsultacje trwają w okresie od 19 maja 2017 r. do 11 czerwca 2017 r. w formie:

1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do 11 czerwca 2017 r. (obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) w formie elektronicznej na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl
b) w formie papierowej:
- na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451
- bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, I piętro, pokój nr 101, w godzinach urzędowania biura 08.00-16.00

2. Otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 17.30 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30.

3. Warsztatów z grupami przedstawicielskimi, które odbędą się w toku trwania konsultacji w Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.05.2017
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2018 12:35 Inne Konrad Młynarczyk
23.05.2017 08:13 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
19.05.2017 15:18 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
19.05.2017 15:17 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko