Referat Służby Wojskowej

Kierownik Referatu Janina Kreft
ul. Świętojańska 141
81-404 Gdynia

telefon: 58 662 48 10
fax: 58 662 28 36

e-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl

Adres  do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54; 81-382 Gdynia

Do zadań Referatu Służby Wojskowej należy:
 1. rejestracja obywateli polskich (mężczyzn i kobiet), którzy ukończyli osiemnaście lat życia oraz przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, współdziałanie z wojewodą w tym zakresie;
 2. wydawanie decyzji w sprawach:
  • uznawania osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej i żołnierzy odbywających tę służbę, za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
  • uznawania osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej i żołnierzy odbywających tę służbę, za żołnierzy samotnych;
  • pokrywania żołnierzom należności mieszkaniowych;
  • konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkami rodziny;
  • świadczeń osobistych i rzeczowych;
 3. ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za ćwiczenia wojskowe;
 4. prowadzenie planów świadczeń osobistych i rzeczowych;
 5. organizacja akcji kurierskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Janina Kreft
Wprowadził informację: jkreft
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 13.01.2006
Data udostępnienia informacji: 13.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.12.2016 15:06 Aktualizacja treści Beata Chudzik
28.05.2013 12:58 zmiana siedziby Referatu Beata Chudzik