Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

kierownik Anita Sarnecka
ul. 10  lutego 33 (Dom Rzemiosła)
81 - 364 Gdynia
pokój: 502 do 505
telefon 58 77 23-552 (kierownik)
            58 77 23-551 do nr 564

Do zadań Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:

    1. ustalanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami,
    2. przyjmowanie, weryfikacja i kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
    3. prowadzenie postępowania na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
        a) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty,
        b) wydawanie decyzji o zaległościach z tytułu opłaty
        c) wystawianie wezwań i postanowień,
    4. prowadzenie postępowań w zakresie ulg,
    5. księgowanie wpłat,
    6. prowadzenie windykacji opłat:
        a) wystawianie upomnień
        b) wystawianie tytułów wykonawczych
    7. prowadzenie sprawozdawczości finansowej w zakresie opłat

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 08.01.2013
Data udostępnienia informacji: 05.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.03.2016 10:20 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 09:27 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
14.10.2013 08:55 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.04.2013 12:24 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.04.2013 09:33 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.03.2013 10:55 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.03.2013 10:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.03.2013 10:49 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec