Referat Egzekucji Administracyjnej

kierownik Artur Usik
ul. 10 Lutego 33
81-364 Gdynia
pokój: 411 - 420
telefon: 58 785-14-14, 58 785-14-02, 58 785-14-09, 58 785-14-11, 58 785-14-13
Poborcy telefon: 58 785-14-04, 58 785-14-05, 58 785-14-06, 58 785-14-07

fax: 58 785-14-00
e-mail: egzekucja@gdynia.pl

Do zadań Referatu Egzekucji Administracyjnej należy prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, w tym przede wszystkim ściąganie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania lub określanie i pobierania, na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez wierzyciela, w szczególności poprzez:
 1. Wydawanie postanowień w sprawie: zastosowania środka egzekucyjnego, zarzutów, zażaleń i skarg składanych przez zobowiązanych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, zawieszenia lub umorzenia postępowań administracyjnych;
 2. Prowadzenie czynnej egzekucji:
  • pieniędzy,
  • wynagrodzenia za pracę,
  • świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego,
  • rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
  • innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
  • ruchomości
 3. prowadzenie pełnej dokumentacji spraw przyjętych do egzekucji, a w szczególności:
  • pieniędzy,
  • realizacja ilościowa i wartościowa tytułów wykonawczych,
  • prowadzenie rachunków kosztów egzekucji,
  • ewidencja w stanie należności i kwot pobranych
 4. dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych na majątku zobowiązanego na wniosek wierzyciela;
 5. kierowanie wniosków do sądów wieczystoksięgowych o wpis hipoteki przymusowej;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 30.12.2004
Data udostępnienia informacji: 30.12.2004
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2017 13:01 Aktualizacja treści Michał Kowalski
13.03.2017 08:57 Aktualizacja treści Michał Kowalski
03.02.2016 09:35 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
27.06.2012 14:30 Korekta Katarzyna Kamrowska