Referat Finansowy

Kierownik Referatu Finansowego - Anna Bennich
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 604, tel. 0-58 668 84 63
e-mail: a.bennich@gdynia.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia


Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:
1) planowanie i nadzór nad wykonywaniem budżetu przez podległe jednostki organizacyjne, analiza budżetów placówek i dokonywanie zmian po ocenie ich zasadności;
2) monitorowanie osiągania przez podległe jednostki organizacyjne średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i opracowywanie sprawozdań;
3) realizowanie spraw dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek, prowadzonych przez podmioty inne niż gmina, oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie sposobu wykorzystania i rozliczenia dotacji;
4) rozliczanie zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych pomiędzy gminami;
5) przygotowywanie wniosków o zwiększenie dotacji i subwencji;
6) rozliczanie dotacji celowych otrzymanych przez miasto na realizację zadań oświatowych;
7) organizacja i monitorowanie przeprowadzanych kontroli frekwencji w dotowanych placówkach niepublicznych;
8) prowadzenie funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz obsługa pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej dla pracowników oświaty;
9) zapewnienie właściwych warunków działania szkół i placówek, m. in. przez zaspokajanie potrzeb w zakresie niezbędnego wyposażenia do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i pozostałych zadań statutowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Aleksandra Rzewuska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 02.11.2016
Data udostępnienia informacji: 02.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2016 13:50 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 12:50 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 12:38 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 12:35 Korekta Aleksandra Rzewuska
02.11.2016 12:28 Dodanie informacji Aleksandra Rzewuska