Referat Dochodów z Mienia Komunalnego

kierownik Ewa Świątek
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 18
pok. nr 5
telefon: 58 668-82-60

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia


Do zadań Referatu Dochodów z Mienia Komunalnego należy pozyskiwanie dochodów z mienia komunalnego, a w szczególności:
  1. realizacja dochodów z mienia gminnego, z tytułu umów dzierżaw nieruchomości, wieczystego użytkowania, wynajmu lokali użytkowych, sprzedaży nieruchomości, dzierżaw majątku po byłych przedsiębiorstwach komunalnych;
  2. prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i dochodów z mienia gminnego, w tym: realizacja dochodów z tytułu reklam, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, koncesji na alkohol, map geodezyjnych, mandatów Straży Miejskiej itp.;
  3. nadzorowanie i prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, i dochodów z mienia gminnego;
  4. ściąganie od właścicieli, zbywających nieruchomości, opłat należnych miastu z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; windykacja opłat adiacenckich;
  5. windykacja mandatów nakładanych przez Straż Miejską;
  6. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie wynikającym z pkt 1-3;
  7. opracowywanie części projektu budżetu w zakresie dochodów z mienia, a także informacji i sprawozdań o przebiegu realizacji dochodów;
  8. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wniesienia pozwów sądowych przeciwko dłużnikom;
  9. nadzorowanie i prowadzenie windykacji dochodów Skarbu Państwa z tytułu dzierżaw nieruchomości, wieczystego użytkowania, zarządu mieniem itp. oraz prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości i księgowości w tym zakresie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 23.02.2004
Data udostępnienia informacji: 23.02.2004
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2016 14:56 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.05.2016 12:18 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 09:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
17.07.2015 12:30 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.07.2015 12:25 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.07.2015 12:07 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.02.2013 09:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.06.2012 14:30 Korekta Katarzyna Kamrowska