Referat Inwestycji

 
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
pokój 203, II piętro
telefon: 58-668-23-03
fax:       58-668-23-02 
e-mail wydz.budynkow@gdynia.pl 

Inspektorzy:  58 668- 23- 14
                      58 668- 23- 17 


Do zadań Referatu Inwestycji należy nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji komunalnych, a w szczególności:
1) ustalanie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji komunalnych;
2) uzgadnianie dokumentacji projektowej;
3) współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury w spełnianiu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji, udział w naradach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz ocena kompletności dokumantacji i uzgodnień;
4) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania inwestycji;
5) przygotowywanie i przeprowadzanie, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, wyborów wykonawców prac projektowych, ekspertyz przygotowywanie  do zawarcia umów w tym zakresie wraz z rozliczaniem; 
6) przygotowywanie i przeprowadzanie, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych wyboru wykonawców robót budowlano - montażowych i nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji;
7) przygotowywanie do zawarcia umów o realizację robót, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorksiego; egzekwowanie właściwego i terminowego wykonywania tych umów oraz ich rozliczanie;
8) współpraca z nadzorem inwestorskim i autorskim nad realizacją inwestycji, uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy, odbiorach częściowych i końcowych, przekazywanie inwestycji użytkownikom oraz przeglądach gwarancyjnych;
9) sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań z przygotowania i realizacji inwestycji komunalnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 22.02.2010
Data udostępnienia informacji: 22.02.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2016 14:36 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
07.01.2016 11:23 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
28.08.2015 08:43 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
04.03.2015 13:17 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
02.01.2015 13:07 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
06.03.2014 08:52 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
22.10.2013 09:43 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
29.05.2013 14:46 Dodanie informacji Gabriela Grabda
11.04.2012 10:23 Korekta Agnieszka Labuda-Papierowska
05.03.2012 12:56 Korekta Agnieszka Labuda-Papierowska
05.03.2012 12:53 Korekta Agnieszka Labuda-Papierowska
05.03.2012 12:47 Korekta Agnieszka Labuda-Papierowska
05.03.2012 09:58 Korekta Agnieszka Labuda-Papierowska
05.03.2012 09:44 Korekta Agnieszka Labuda-Papierowska
16.05.2011 10:58 Dodanie informacji Gabriela Grabda
19.10.2010 09:47 Aktualizacja treści Gabriela Grabda