Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
tel. 58 668 20 10, 668 20 11
tel/faks: 58 668 20 12
e-mail: gcwp@gdynia.pl


Stanowiska w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości:

Informacja o Źródłach Dofinansowania

tel. 58 668 20 17

Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych
tel. 58 668 20 22

Urząd Skarbowy
tel. 58 668 20 27

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
tel. 58 668 20 29

 

Zadania realizowane w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24:

a)      Referat Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości:


Do zadań Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości należy całość spraw dotyczących ewidencji działalności gospodarczej oraz rozwoju gospodarczego miasta, w tym prowadzenie działań na rzecz pozyskania inwestorów oraz kreowania miejsc pracy, a także sprawy dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

1) przyjmowanie, weryfikacja oraz przekształcanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formę elektroniczną;
2) udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego przez instytucje i organizacje dla przedsiębiorców;
3) współpraca z organami administracji państwowej i organami samorządu gospodarczego w celu określenia warunków i możliwości rozwoju gospodarczego miasta;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z otoczenia biznesu w celu rozwoju przedsiębiorczości w mieście w zakresie swojej właściwości;
5) współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu programów i przedsięwzięć gospodarczych, których uczestnikiem jest miasto w zakresie swojej właściwości;
6) organizacja wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości w mieście;
7) prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie Gdyńskiej Bazy Firm;
8) współpraca z organizacjami osób bezrobotnych oraz właściwymi urzędami i instytucjami dla stworzenia systemu aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
9) podejmowanie inicjatyw w sprawie rozwoju przedsiębiorczości w mieście mającymi na celu aktywizację zawodową bezrobotnych;
10) przygotowywanie projektów przedsięwzięć realizowanych na terenie miasta we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy;
11) prowadzenie systemu informacji o warunkach aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
12) koordynacja działalności i nadzór nad realizacją zlecanych przez miasto zadań z zakresu wspierania przedsiębiorczości realizowanych przez organizacje pozarządowe;
13) koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń dla przedsiębiorców w ramach rozwoju przedsiębiorczości w mieście;
14) współpraca z trójmiejskimi uczelniami w ramach prowadzenia akcji promocyjno-informacyjnej dla studentów i absolwentów uczelni z zakresu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
15) współpraca z organizacjami osób niepełnosprawnych oraz właściwymi urzędami i instytucjami dla stworzenia systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
16) obsługa osób niepełnosprawnych i pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie przewidzianym ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
17) planowanie i zarządzanie na terenie miasta programami i funduszami rządowymi dla aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
18) przygotowywanie projektów przedsięwzięć dla aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych na terenie miasta;
19) udzielanie informacji o warunkach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
20) potwierdzanie Profilu Zaufanego e PUAP.

 

b)      Zakład Ubezpieczeń Społecznych:


Obsługa przedsiębiorców w następującym zakresie:
1) udzielanie informacji i doradztwa na temat ubezpieczeń społecznych dotyczących przedsiębiorców,
2) udzielanie pomocy przedsiębiorcom w wypełnianiu druków ZUS wraz z informacją w tej dziedzinie,
3) udostępniania materiałów informacyjnych,
4) przyjmowania właściwych formularzy związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej.

 

c)      Urząd Skarbowy

  
Obsługa przedsiębiorców w następujących czynnościach: 
1) udzielanie informacji o zasadach wypełniania i wydawania druków identyfikacyjnych,
2) informowanie o wymaganych ustawą o NIP załącznikach,
3) udzielanie podstawowych informacji z zakresu zasad rejestracji w podatku VAT,
4) udzielanie podstawowych informacji o formach opodatkowania w podatku dochodowym,
5) przyjmowanie zgłoszeń NIP,
6) przyjmowanie zgłoszeń VAT,
7) przyjmowanie oświadczeń o wyborze formy opodatkowania.
Ponadto przyjmowanie wniosków CEIDG-1 od pracowników GCWP. Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: mantkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 20.05.2010
Data udostępnienia informacji: 20.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2016 08:23 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
04.01.2016 11:46 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.08.2015 15:09 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.08.2015 14:55 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
19.06.2015 15:32 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
18.06.2015 12:16 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
04.03.2015 09:17 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
04.03.2015 08:46 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
15.12.2014 14:15 Aktualizacja treści Dorota Nelke
25.10.2013 14:49 Korekta Monika Antkowiak
19.01.2012 09:44 Aktualizacja treści Paweł Domrazek
19.01.2012 09:43 Korekta Paweł Domrazek
19.01.2012 09:41 Korekta Paweł Domrazek
19.01.2012 09:40 Korekta Paweł Domrazek
19.01.2012 09:39 Korekta Paweł Domrazek
11.01.2012 13:01 Korekta Paweł Domrazek
27.10.2010 12:59 Aktualizacja treści Bartosz _Siek
27.10.2010 12:55 Aktualizacja treści Bartosz _Siek
27.10.2010 12:44 Aktualizacja treści Bartosz _Siek
27.10.2010 12:44 Aktualizacja treści Bartosz _Siek
27.10.2010 12:44 Aktualizacja treści Bartosz _Siek
20.05.2010 09:12 Korekta Agnieszka _Kukiełko
20.05.2010 09:00 Dodanie informacji Agnieszka _Kukiełko