Referat ds. Mieszkaniowych

Osoba kierująca komórką:
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu:
E-mail:
Do zadań Referatu ds. Mieszkaniowych należy realizacja polityki
mieszkaniowej miasta, przydzielanie dodatków mieszkaniowych i dodatków
energetycznych, a w szczególności:
1) planowanie i programowanie zadań, dotyczących gospodarki
zasobami mieszkaniowymi, pozostającymi w dyspozycji Miasta;
2) prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych i
lokali socjalnych oraz realizację wyroków eksmisyjnych;
3) regulacja stanów prawnych w lokalach mieszkalnych w budynkach
stanowiących własność miasta lub pozostających w jego zarządzie;
4) współpraca z miejską jednostka organizacyjna właściwą w sprawach
administrowania budynkami komunalnymi w sprawach wykorzystania
lokali mieszkalnych;
5) prowadzenie spraw zamiany mieszkań;
6) prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, a w
tym:
a) przygotowywanie decyzji przyznających i wstrzymujących
wypłatę dodatków,
b) przygotowywanie list wypłat dodatków mieszkaniowych i
ryczałtów na opał;
7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i realizacją wypłat
dodatku energetycznego,
8) współdziałanie z innymi wydziałami Urzędu i jednostkami
organizacyjnymi Miasta w przejmowaniu na rzecz miasta budynków
zakładowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Milewski
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.09.2017 11:27 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski