Samodzielne stanowisko ds. osób niepełnosprawnych

Osoba kierująca komórką: Marzenna Umławska
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców, łącznik, stanowisko nr 2
Nr telefonu: 58 668-87-92
Nr faxu: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
- pomoc w zakresie załatwiania spraw w komórkach organizacyjnych Urzędu;
- pomoc w wypełnianiu wniosków niezbędnych w celu załatwienia sprawy w urzędzie;
- pomoc osobom niesłyszącym i głuchoniewidomym w kontakcie z urzędnikiem poprzez wykorzystanie, stosownie do potrzeb, polskiego języka migowego, sysytemowego języka migowego, alfabetu Lorma;
- udzielanie kompleksowej informacji i wskazywanie sposobów uzyskiwania pomocy przez osoby niepełnosprawne, by rozwiązać problemy wynikające z niepełnosprawności;
- informowanie o podstawowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, a także o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Data wytworzenia informacji: 14.09.2017
Data udostępnienia informacji: 14.09.2017