Referat Służby Wojskowej

Osoba kierująca komórką: Kierownik Referatu Janina Kreft
Adres: ul. Świętojańska 141, 81-404 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 01, 02
Nr telefonu: 58 662-48-10
Nr faxu: 58 662 28 36
E-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
Do zadań Referatu Służby Wojskowej należy:
1. rejestracja obywateli polskich (mężczyzn i kobiet), którzy ukończyli osiemnaście lat życia oraz przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, współdziałanie z wojewodą w tym zakresie;
2. wydawanie decyzji w sprawach:
  • uznawania osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej i żołnierzy odbywających tę służbę, za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
  • uznawania osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej i żołnierzy odbywających tę służbę, za żołnierzy samotnych;
  • pokrywania żołnierzom należności mieszkaniowych;
  • konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkami rodziny;
  • świadczeń osobistych i rzeczowych;
3. ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za ćwiczenia wojskowe;
4. prowadzenie planów świadczeń osobistych i rzeczowych;
5. organizacja akcji kurierskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 13.01.2006
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017