Stolarczyk Paweł

Nr telefonu: Telefon dostępny w Biurze Rady Miasta
E-mail: pawel@stolarczyk.pl
Dyżury: I wtorek miesiąca godz. 16:00-17:00 Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja (budynek I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej)

II środa miesiąca godz. 16:00-17:00 Rada Dzielnicy Działki Leśne (wieżowiec przy ul. Witomińskiej 8)
Komisje: Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
Komisja Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
Okręg wyborczy: Okręg nr 3 (Chwarzno-Wiczlino, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Witomino- Leśniczówka, Witomino-Radiostacja)
Pozostałe funkcje: Przewodniczacy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Delegat Gminy Gdynia do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki"

Mgr prawa i mgr politologii - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz studia podyplomowe historii na Uniwersytecie Gdańskim, autor publikacji z prawa konstytucyjnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Prokurent w spółdzielni mieszkaniowej.

Dd 2006 r. radny miasta Gdyni (z Prawa i Sprawiedliwości), zainicjował liczenie strat wojennych w Gdyni i doprowadził jako przewodniczący „Społecznego Komitetu Budowy Tablicy Pamiątkowej Janka Wiśniewskiego" do wykonania tablicy z nazwiskami pomordowanych przy gdyńskim Pomniku Ofiar Grudnia 1970, członek wspierający w Stowarzyszeniu Gdynian Wysiedlonych, honorowy członek Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t. z.


Interpelacje:

Data interpelacji Przedmiot interpelacji Odpowiedź na interpelację
18.04.2017 Plik pdf  W sprawie zaniedbanego placu zabaw przy ulicy Komandorskiej 19 - rozmiar: 70kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zaniedbanego placu zabaw przy ulicy Komandorskiej 19 - rozmiar: 53kb
17.11.2017 Plik pdf  W sprawie naprawy chodnika przy ulicy Opata Hackiego - rozmiar: 181kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy chodnika przy ulicy Opata Hackiego - rozmiar: 29kb
17.11.2017 Plik pdf  W sprawie przyszłego wykorzystania obecnej siedziby Komisariatu Policji w budynku przy ulicy Chwarznieńskiej 4 - rozmiar: 147kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyszłego wykorzystania siedziby Komisariatu Policji w budynku przy ulicy Chwarznieńskiej 4 - rozmiar: 36kb
17.11.2017 Plik pdf  W sprawie zabezpieczenia studzienki na placu pomiędzy ulicami Poznańską i Śląską - rozmiar: 172kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia studzienki na placu pomiędzy ulicami Poznańską i Śląską - rozmiar: 39kb
24.05.2017 Plik pdf  W sprawie zlikwidowanego parkingu pod Estakadą Kwiatkowskiego - rozmiar: 2058kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zlikwidowanego parkingu pod Estakadą Kwiatkowskiego - rozmiar: 50kb
24.05.2017 Plik pdf  W sprawie pozbawienia Mieszkańców Gdyni - Zachód filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozmiar: 817kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pozbawienia Mieszkańców Gdyni - Zachód filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozmiar: 57kb
02.03.2017 Plik pdf  W sprawie lokalizacji punktu gier hazardowych przy przystanku ,,Rolnicza - rozmiar: 431kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lokalizacji punktu gier hazardowych przy przystanku ,,Rolnicza - rozmiar: 38kb
14.03.2017 Plik pdf  W sprawie dalszego istnienia filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców - rozmiar: 787kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dalszego istnienia filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców - rozmiar: 232kb
14.03.2017 Plik pdf  W sprawie zagrożeń związanych z przyspieszoną likwidacją ogródków działkowych przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców - rozmiar: 738kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zagrożeń związanych z przyspieszoną likwidacją ogródków działkowych przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców - rozmiar: 79kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie warunków sanitarnych w Ośrodku Opiekuńczym przy ulicy Chwarznieńskiej 93 - rozmiar: 679kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie warunków sanitarnych w Ośrodku Opiekuńczym przy ulicy Chwarznieńskiej 93 - rozmiar: 30kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie terminu wykonania buspasów w ulicy Morskiej w kierunku Chyloni - rozmiar: 215kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie terminu wykonania buspasów w ulicy Morskiej w kierunku Chyloni - rozmiar: 38kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie stanu technicznego budynków przy ulicy Chwarznieńskiej 10 - 28 - rozmiar: 283kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu technicznego budynków przy ulicy Chwarznieńskiej 10 - 28 - rozmiar: 53kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie możliwości urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Morskiej obok przychodni lekarskiej LUX-MED i apteki całodobowej - rozmiar: 249kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Morskiej obok przychodni lekarskiej LUX-MED i apteki całodobowej - rozmiar: 57kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie możliwości urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Komierowskiego i Opata Hackiego - rozmiar: 327kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Komierowskiego i Opata Hackiego - rozmiar: 119kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie naprawy nawierzchni górnego odcinka ulicy Dembińskiego - rozmiar: 260kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy nawierzchni górnego odcinka ulicy Dembińskiego - rozmiar: 35kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie wykonania progu zwalniającego na ulicy Beniowskiego - rozmiar: 274kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania progu zwalniającego na ulicy Beniowskiego - rozmiar: 43kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie dalszych planów związanych z realizacją przystanku PKM/SKM ,,Gdynia - Śródmieście - rozmiar: 340kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dalszych planów związanych z realizacją przystanku PKM/SKM ,,Gdynia - Śródmieście - rozmiar: 81kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie uciążliwości związanych z organizacją ruchu drogowego przy ulicy Strażackiej vis a vis sklepu spożywczego - rozmiar: 339kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uciążliwości związanych z organizacją ruchu drogowego przy ulicy Strażackiej vis a vis sklepu spożywczego - rozmiar: 54kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Śląskiej - rozmiar: 283kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Śląskiej - rozmiar: 42kb
22.03.2017 Plik pdf  W sprawie możliwości zagospodarowania terenu pod miejsca parkingowe przy skrzyżowaniu ulic Dantyszka i Opata Hackiego - rozmiar: 324kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości zagospodarowania terenu pod miejsca parkingowe przy skrzyżowaniu ulic Dantyszka i Opata Hackiego - rozmiar: 54kb
23.03.2017 Plik pdf  W sprawie uiszczania podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste w Urzędzie Miasta Gdyni - rozmiar: 350kb Plik pdf  Odpowiedź w sprawie uiszczania podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste w Urzędzie Miasta Gdyni - rozmiar: 73kb
29.03.2017 Plik pdf  W sprawie informacji dotyczących zgody Gminy Miasta Gdyni na zmianę dzierżawcy gruntu pod garażem w przypadku zmiany właścicieli - rozmiar: 386kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie informacji dotyczących zgody Gminy Miasta Gdyni na zmianę dzierżawcy gruntu pod garażem w przypadku zmiany właścicieli - rozmiar: 77kb
10.10.2017 Plik pdf  W sprawie wykonania miejsc parkingowych przy ulicy Morskiej w kierunku centrum Gdyni od ulicy Księdza Surmana do ulicy Warszawskiej - rozmiar: 1046kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania miejsc parkingowych przy ulicy Morskiej w kierunku centrum Gdyni od ulicy Księdza Surmana do ulicy Warszawskiej - rozmiar: 61kb
10.10.2017 Plik pdf  W sprawie punktów handlowych - Cmentarz przy ulicy Spokojnej - rozmiar: 165kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie punktów handlowych - Cmentarz przy ulicy Spokojnej - rozmiar: 80kb
17.10.2017 Plik pdf  W sprawie planowania budowy drugiej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Granicznej 11 - rozmiar: 307kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planowania budowy drugiej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Granicznej 11 - rozmiar: 96kb
25.10.2017 Plik pdf  W sprawie naprawy nawierzchni ulicy Aresa w Gdyni - rozmiar: 175kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Aresa w Gdyni - rozmiar: 68kb
01.09.2017 Plik pdf  W sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 877kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa - rozmiar: 380kb
05.09.2017 Plik pdf  W sprawie zniszczonej nawierzchni ulicy Białostockiej - rozmiar: 582kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zniszczonej nawierzchni ulicy Białostockiej - rozmiar: 44kb
05.09.2017 Plik pdf  W sprawie zmian w planie przebudowy ulicy Chwarznieńskiej (III etap) - rozmiar: 2255kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zmian w planie przebudowy ulicy Chwarznieńskiej (III etap) - rozmiar: 97kb
05.09.2017 Plik pdf  W sprawie poniemieckiego bunkra pomiędzy ulicami Falistą i Wolności - rozmiar: 245kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie poniemieckiego bunkra pomiędzy ulicami Falistą i Wolności - rozmiar: 61kb
05.09.2017 Plik pdf  W sprawie statusu lokalu mieszkalnego przy ulicy Portowej - rozmiar: 150kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie statusu lokalu mieszkalnego przy ulicy Portowej - rozmiar: 91kb
05.09.2017 Plik pdf  W sprawie planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Śliskiej w Gdyni Wiczlinie - rozmiar: 196kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Śliskiej w Gdyni Wiczlinie - rozmiar: 48kb
05.09.2017 Plik pdf  W sprawie naprawy chodnika przy zbiegu ulic Kordeckiego i Bażyńskiego - rozmiar: 1752kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie naprawy chodnika przy zbiegu ulic Kordeckiego i Bażyńskiego - rozmiar: 42kb
13.09.2017 Plik pdf  W sprawie przeciwdziałania zamknięciu Zakładu Rehabilitacyjnego w Gdyni Witominie - rozmiar: 676kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przeciwdziałania zamknięciu Zakładu Rehabilitacyjnego w Gdyni Witominie - rozmiar: 53kb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 02.12.2017
Data udostępnienia informacji: 13.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2017 13:29 Korekta Michał Kowalski
14.03.2017 12:29 Korekta Michał Kowalski