Bełbot Michał

Nr telefonu: 696-269-667
E-mail: m.belbot@gmail.com
Dyżury: I środa miesiąca: 16:45 - 17:45 biuro Rady Dzielnicy Chylonia, Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Morska 192,  18:00 - 19:00 biuro Rady Dzielnicy Cisowa, ul. Lniana 19
Komisje: Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Okręg wyborczy: Okręg nr 2 (Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo)
Pozostałe funkcje:

31 lat. Absolwent IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Absolwent wydziałów: Prawa i Administracji, Historycznego i Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Były prezes oddziału Trójmiasto Stowarzyszenia KoLiber oraz były członek władz centralnych organizacji; 7 lat pełnił funkcję radnego dzielnicy. Organizator wielu koncertów, turniejów sportowych i warsztatów dla młodzieży. Współtwórca Gdyńskiej Ofensywy Obywatelskiej, jeden z inicjatorów pikiety przeciwko gdyńskiej uchwale śmieciowej, współorganizator marszu „Gdynianie Żołnierzom Wyklętym”, współorganizator akcji „Solidarni z Gruzją”. Prywatnie fan strategicznych gier planszowych i kibic mieszanych sztuk walki.

Facebook: www.fb.com/Michal.Belbot


Interpelacje:

Data interpelacji Przedmiot interpelacji Odpowiedź na interpelację
05.06.2017 Plik pdf  W sprawie projektu BO - ,,Demptowo miejsce dla wszystkich - rozmiar: 2087kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie projektu BO - ,,Demptowo miejsce dla wszystkich - rozmiar: 109kb
01.12.2017 Plik pdf  W sprawie dofinansowania festiwalu Open'er w 2018 roku - rozmiar: 164kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie dofinansowania festiwalu Open'er w 2018 roku - rozmiar: 44kb
01.12.2017 Plik pdf  W sprawie działania systemu Tristar w czasie awarii wodociągu - rozmiar: 161kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie działania systemu Tristar w czasie awarii wodociągu - rozmiar: 141kb
01.12.2017 Plik pdf  W sprawie stanu wodociągów w Gdyni - rozmiar: 205kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu wodociągów w Gdyni - rozmiar: 102kb
01.12.2017 Plik pdf  W sprawie przerw w dostawie wody w dzielnicach południowych - rozmiar: 132kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przerw w dostawie wody w dzielnicach południowych - rozmiar: 74kb
01.12.2017 Plik pdf  W sprawie stanu pracy nad uchwałą krajobrazową - rozmiar: 163kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu pracy nad uchwałą krajobrazową - rozmiar: 74kb
01.12.2017 Plik pdf  W sprawie Karty Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 195kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie Karty Mieszkańca Gdyni - rozmiar: 68kb
06.12.2017 Plik pdf  W sprawie objazdu podczas remontu ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 183kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie objazdu podczas remontu ul. Chwarznieńskiej - rozmiar: 35kb
14.12.2017 Plik pdf  W sprawie uspokojenia ruchu na ul. Kapitańskiej - rozmiar: 230kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uspokojenia ruchu na ul. Kapitańskiej - rozmiar: 65kb
14.12.2017 Plik pdf  W sprawie kosztów przyjęcia bezpłatnych przejazdów dla seniorów - rozmiar: 186kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przyjęcia bezpłatnych przejazdów dla seniorów - rozmiar: 37kb
15.12.2017 Plik pdf  W sprawie wiaduktu przy ulicy Puckiej - rozmiar: 295kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wiaduktu przy ulicy Puckiej - rozmiar: 65kb
14.12.2017 Plik pdf  W sprawie budowy strzelnicy w Gdyni - rozmiar: 232kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy strzelnicy w Gdyni - rozmiar: 34kb
04.04.2017 Plik pdf  W sprawie kosztu obsługi opłaty targowej - rozmiar: 331kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie kosztu obsługi opłaty targowej - rozmiar: 43kb
04.04.2017 Plik pdf  W sprawie koncepcji wdrożenia car-sharingu i ładowarek do samochodów - rozmiar: 464kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wdrożenia car-sharingu i ładowarek do samochodów - rozmiar: 63kb
04.04.2017 Plik pdf  W sprawie uszkodzenia tablicy informacyjnej - rozmiar: 455kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelacę w sprawie uszkodzenia tablicy informacyjnej - rozmiar: 39kb
04.04.2017 Plik pdf  W sprawie uzupełnienia informacji dotyczącej interpelacji z dnia 02.01.2017 r. ,,W sprawie ul. Chylońskiej 218 i Pana Pranga - rozmiar: 562kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uzupełnienia informacji dotyczącej interpelacji z dnia 02.01.2017 r. ,,W sprawie ul. Chylońskiej 218 i p. Pranga - rozmiar: 33kb
04.04.2017 Plik pdf  W sprawie zanieczyszczenia powietrza w Gdyni Demptowie - rozmiar: 616kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Gdyni Demptowie - rozmiar: 90kb
04.04.2017 Plik pdf  W sprawie przejazdu dla mieszkańców Pustek Cisowskich - rozmiar: 977kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie przejazdu dla mieszkańców Pustek Cisowskich - rozmiar: 58kb
12.07.2017 Plik pdf  W sprawie udostępnienia lotniska - rozmiar: 305kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie udostępnienia lotniska - rozmiar: 48kb
12.07.2017 Plik pdf  W sprawie udostępnienia zwiedzającym bunkrów w Gdyni Redłowie - rozmiar: 472kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie udostępnienia zwiedzającym bunkrów w Gdyni Redłowie - rozmiar: 70kb
21.07.2017 Plik pdf  W sprawie upamiętnienia czarnego charakteru z filmów o Jamesie Bondzie - rozmiar: 971kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie upamiętnienia czarnego charakteru z filmów o Jamesie Bondzie - rozmiar: 52kb
13.11.2017 Plik pdf  W sprawie rozstrzygnięcia przetargu na budowę chodnika przy ul. Chabrowej - rozmiar: 1140kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na budowę chodnika przy ul. Chabrowej - rozmiar: 45kb
13.11.2017 Plik pdf  W sprawie wydatków Miasta programy sponsorowane - rozmiar: 175kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wydatków Miasta programy sponsorowane - rozmiar: 51kb
13.11.2017 Plik pdf  W sprawie wsparcia udzielonego organizatorom imprez w 2016 roku - rozmiar: 153kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wsparcia udzielonego organizatorom imprez w 2016 roku - rozmiar: 317kb
16.11.2017 Plik pdf  W sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed Urzędem Miasta Gdyni - rozmiar: 649kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed Urzędem Miasta Gdyni - rozmiar: 44kb
16.11.2017 Plik pdf  W sprawie malowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - rozmiar: 333kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie malowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - rozmiar: 65kb
22.11.2017 Plik pdf  W sprawie wypłaty Swiadczeń 500+ dla mieszkańsów Gdyni - rozmiar: 125kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wypłaty Swiadczeń 500+ dla mieszkańsów Gdyni - rozmiar: 24kb
02.02.2018 Plik pdf  W sprawie ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ul. Skrabka - rozmiar: 493kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ul. Skrabka - rozmiar: 66kb
02.02.2018 Plik pdf  W sprawie ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ul. Demptowskiej - rozmiar: 176kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie ruchu jednokierunkowego na ul. Demptowskiej - rozmiar: 60kb
02.02.2018 Plik pdf  W sprawie mostu przy ul. Nałkowskiej - rozmiar: 436kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie mostu przy ul. Nałkowskiej - rozmiar: 47kb
12.02.2018 Plik pdf  W sprawie zagospodarowania terenu po byłym domu dziecka na terenie Demptowa - rozmiar: 200kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zagospodarowania terenu po byłym domu dziecka na terenie Demptowa - rozmiar: 37kb
13.02.2018 Plik pdf  W sprawie kolejki osób oczekujących na lokal komunalny - rozmiar: 53kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie kolejki osób oczekujących na lokal komunalny - rozmiar: 61kb
11.05.2017 Plik pdf  W sprawie stoku narciarskiego - rozmiar: 459kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie stoku narciarskiego - rozmiar: 40kb
11.05.2017 Plik pdf  W sprawie grillowania w Gdyni Chyloni - rozmiar: 588kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie grillowania w Gdyni Chyloni - rozmiar: 43kb
18.05.2017 Plik pdf  W sprawie parkingów przy ul. Morskiej - rozmiar: 266kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie parkingów przy ul. Morskiej - rozmiar: 98kb
18.05.2017 Plik pdf  W sprawie uspokojenia rychu na ul. Mławskiej - rozmiar: 231kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie uspokojenia ruchu na ul. Mławskiej - rozmiar: 53kb
18.05.2017 Plik pdf  W sprawie zanieczyszczenia powietrza w Gdyni Demptowie - rozmiar: 252kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Gdyni Demptowie - rozmiar: 93kb
18.05.2017 Plik pdf  W sprawie lokalizacji przystanku linii 181 w kierunku Sopotu - rozmiar: 3465kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie lokalizacji przystanku linii 181 w kierunku Sopotu - rozmiar: 61kb
24.05.2017 Plik pdf  W sprawie pozbawienia Mieszkańców Gdyni - Zachód filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozmiar: 817kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pozbawienia Mieszkańców Gdyni - Zachód filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - rozmiar: 57kb
01.03.2018 Plik pdf  W sprawie publicznego udostępniania harmonogramu pracy Prezydenta Gdyni - rozmiar: 231kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie publicznego udostępniania harmonogramu pracy Prezydenta Gdyni - rozmiar: 25kb
04.10.2017 Plik pdf  W sprawie umożliwienia wykupu lokalu komunalnego - rozmiar: 113kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie umożliwienia wykupu lokalu komunalnego - rozmiar: 102kb
04.10.2017 Plik pdf  W sprawie zabudowy działek przy ulicy Wrocławskiej i Oficerskiej - rozmiar: 330kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie zabudowy działek przy ulicy Wrocławskiej i Oficerskiej - rozmiar: 56kb
04.10.2017 Plik pdf  W sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Władysława IV - rozmiar: 395kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie miejsc parkingowych przy ulicy Władysława IV - rozmiar: 38kb
04.10.2017 Plik pdf  W sprawie upamiętnienia Antoniego Heda ,,Szarego - rozmiar: 592kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie upamiętnienia Antoniego Heda ,,Szarego - rozmiar: 54kb
04.10.2017 Plik pdf  W sprawie wsparcia udzielonego organizatorom imprez - rozmiar: 159kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie wsparcia udzielonego organizatorom imprez - rozmiar: 335kb
10.08.2017 Plik pdf  W sprawie pokazów Gdynia Aerobaltic - rozmiar: 423kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie pokazów Gdynia Aerobaltic - rozmiar: 90kb
24.08.2017 Plik pdf  W sprawie listy oczekujących na mieszkania - rozmiar: 288kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie listy oczekujących na mieszkania - rozmiar: 61kb
18.01.2018 Plik pdf  W sprawie konkursu #ADAMYOURSELF - rozmiar: 231kb Plik pdf  Odpowiedź na interpelację w sprawie konkursu #ADAMYOURSELF - rozmiar: 45kb

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 02.12.2014
Data udostępnienia informacji: 14.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2017 12:12 Korekta Michał Kowalski
14.03.2017 11:49 Korekta Michał Kowalski
14.03.2017 11:46 Korekta Michał Kowalski