Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana


Rada dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Utwardzenie miejsc postojowych w ciągu ul. Legionów Nr 74, 78, 80.

2. Budowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. W. Pola do ul. B. Prusa.

3. Budowa oświetlenia schodów łączących ul. Kopernika z ul. B-pa Dominika.

4. Remont chodnika przy ul. Bpa Dominika (od posesji nr 5 do skrzyżowania z ul. Harcerską).

5. Remont jezdni przy ul. Legionów (droga wewn. na wysokości posesji nr 62 - 88).

6. Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Reja/ Orzeszkowej.

7. Remont przejścia dla pieszych przy ul. Partyzantów.

8. Remont chodnika przy ul. Partyzantów (w kierunku ul. Kopernika).

9. Remont chodnika przy ul. Moniuszki (od ul. Ejsmonda do ul. Paderewskiego).

10. Remont chodnika przy ul. Prusa (od. ul. Ejsmonda w kierunku ul. Piłsudskiego).

11. Remont chodnika na skrzyżowaniu ulic W. Pola - S. Wyspiańskiego.

12. Remont placu zabaw przy ul. Bpa. Dominika.

13. Remot placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej/ Hallera.

14. Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Reja/Orzeszkowej - aktualizacja.

15. Budowa schodów przy ul. Hallera.

16. Wykonanie miejsc postojowych w ciągu ul. B-pa Dominika.

17. Budowa owietlenia chodnika wzdłuż budynków przy ul. B-pa Dominika nr 8 - 38.Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące do realizacji następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia schodów łączących ul. Kopernika z ul. Bpa Dominika.

2. Wykonanie miejsc postojowych w ciągu ul. Biskupa Dominika na wysokości posesji nr 23 - 47.

3. Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Reja/Orzeszkowej.

4. Remont chodnika przy ul. Partyzantów w kierunku ul. Kopernika.

5. Remont chodnika przy ul. Moniuszki od ul. Ejsmonda do ul. Paderewskiego.

6. Remont chodnika na skrzyżowaniu ulic W. Pola/Wyspiańskiego.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Budowa oświetlenia schodów łączących ul. Kopernika z ul. Bpa Dominika)
23 marzec 2016 r. - podjęcie Uchwały nr IX/11/2016 Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych wybranych do realizacji na lata 2015 - 2018.
20 kwiecień 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4474/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymilana zadania inwestycyjnego na lata 2016 - 2018.
21 kwiecień 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na grudzień 2016 r:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- udzielono zamówienia w trybie zapytania ofertowego i podpisano umowę z wykonawcą: UNIPROJEKT A. Formella, kwota zamówienia: 6.765 zł, termin realizacji: grudzień 2016,
- trwały prace projektowe,
- zgłoszono zamiar przeprowadzenia robót budowlanych,
- odebrano komplet dokumentacji.
stan na kwiecień 2017 r:
- zadania zakończone w zakresie wykonania dokumentacji.
stan na lipiec 2017 r:
- inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym robót od wykonawcy,
- inwestycja zrealizowana za kwotę 41.574 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Wykonanie miejsc postojowych w ciągu ul. Biskupa Dominika na wysokości posesji nr 23 - 47)
31 styczeń 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XVIII/24/2017 Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w sprawie zmiany listy zadań remontowo - inwestycyjnych wybranych do realizacji na lata 2015 - 2018.
14 luty 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5737/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymilana zadania remontowego na lata 2017 - 2018.
16 luty 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na lipiec 2017 r:
- zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r.
stan na maj 2018 r.:
- realizacja zadania w bieżącym roku.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Reja/Orzeszkowej)
23 marzec 2016 r. - podjęcie Uchwały nr IX/11/2016 Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych wybranych do realizacji na lata 2015 - 2018.
20 kwiecień 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4473/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymilana przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2018.
21 kwiecień 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na wrzesień 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 144.114 zł (w tym ze środków inwestycyjno  -remontowych: 77.000 zł).Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4
(Remont chodnika przy ul. Partyzantów w kierunku ul. Kopernika)
23 marzec 2016 r. - podjęcie Uchwały nr IX/11/2016 Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych wybranych do realizacji na lata 2015 - 2018.
20 kwiecień 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4473/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymilana przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2018.
21 kwiecień 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na lipiec 2017 r:
- zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r.
stan na maj 2018 r.:
- realizacja zadania w bieżącym roku.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5
(Remont chodnika przy ul. Moniuszki od ul. Ejsmonda do ul. Paderewskiego)
23 marzec 2016 r. - podjęcie Uchwały nr IX/11/2016 Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych wybranych do realizacji na lata 2015 - 2018.
20 kwiecień 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4473/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymilana przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2018.
21 kwiecień 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan październik 2016 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 84.731 zł (w tym ze środków inwestycyjno - remontowych: 50.000 zł)Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6
(Remont chodnika na skrzyżowaniu ulic W. Pola/ Wyspiańskiego)
23 marzec 2016 r. - podjęcie Uchwały nr IX/11/2016 Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych wybranych do realizacji na lata 2015 - 2018.
20 kwiecień 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4473/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymilana przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2018.
21 kwiecień 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na październik 2016 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 18.382 zł (w tym ze środków inwestycyjno - remontowych: 10.000 zł)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 15.09.2015
Data udostępnienia informacji: 20.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.07.2018 14:21 Korekta Ewa Mącik
12.07.2018 14:20 Aktualizacja treści Ewa Mącik
28.03.2018 11:40 Aktualizacja treści Ewa Mącik
16.01.2018 13:45 Korekta Ewa Mącik
16.01.2018 13:19 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.01.2018 10:36 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.01.2018 10:35 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.01.2018 09:38 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.01.2018 09:36 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 10:41 Korekta Ewa Mącik
04.01.2018 15:08 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 15:04 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 14:56 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 13:47 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.12.2017 12:04 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.12.2017 11:58 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.02.2017 12:54 Korekta Ewa Mącik
13.01.2017 08:37 Korekta Ewa Mącik
25.05.2016 09:34 Dodanie informacji Ewa Mącik
21.04.2016 09:23 Dodanie informacji Ewa Mącik
21.01.2016 12:35 Dodanie informacji Ewa Mącik
27.11.2015 13:45 Korekta Ewa Mącik
27.11.2015 13:45 Dodanie informacji Ewa Mącik
27.11.2015 13:42 Dodanie informacji Ewa Mącik
27.11.2015 12:01 Dodanie informacji Ewa Mącik
19.11.2015 14:55 Dodanie informacji Ewa Mącik
21.10.2015 13:38 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.10.2015 14:02 Dodanie informacji Ewa Mącik