Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Witomino - Radiostacja


Rada dzielnicy Witomino - Radiostacja zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Remont ul. Pogodnej od nr 5 do ul. Nauczycielskiej.

2. Remont ul. Narcyzowej na odcinku od nr 8 do nr 14.

3. Remont ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Chwarznieńskie

4. Remont ul. Strażackiej w technologii płyt yomb.

5. Remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Pogodnej od budynku nr 5 do ul. Nauczycielskiej.

6. Remont nawierzchni jezdni i miejsc postojowych przy ul. PCK na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Narcyzowej.

7. Remont nawierzchni ul. Narcyzowej na odcinku od nr 8 do nr 17.

8. Remont nawierzchni jezdni i miejsc postojowych w ul. PCK.

9. Remont miejsc postojowych przy ul. Konwaliowej 4.Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące do realizacji następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicy Widnej i Pogodnej – kontynuacja.

2. Remont nawierzchni ul. Strażackiej poprzez wymianę trylinki na płyty yomb wraz z podbudową i wymianą krawężnika po prawej stronie (w kierunku ul. Zielnej).

3.  Remont nawierzchni jezdni i miejsc postojowych w ul. PCK na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Narcyzowej.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Budowa oświetlenia ulicy Widnej i Pogodnej - kontynuacja)
16 czerwiec 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IV/1/2015 Rady Dzielnicy Witomino - Radiostacja w sprawie uruchomienia środków na budowę oświetlenia ul. Widnej, Pogodnej w ramach zadań inwestycyjnych.
15 wrzesień 2015 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 3254/15/VII/R zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Radiostacja przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych.
16 wrzesień 2015 r. - przekazanie dofinansowania na realizację zadania do Wydziału Inwestycji.
stan na styczeń 2016 r:
- roboty budowlane wykonane w 50%.
stan na kwiecień 2016 r:
- inwestycja zakończona,
- przed odbiorem końcowym robót od wykonawcy.
stan na lipiec 2016 r:
- inwestycja zakończona,
- po odbiorze końcowym robót od wykonawcy.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Remont nawierzchni ul. Strażackiej poprzez wymianę trylinki na płyty yomb wraz z podbudową i wymianą krawężnika po prawej stronie)
18 październik 2016 r. - podjęcie Uchwały nr 23/2016 Zarządu Rady Dzielnicy Witomino - Radiostacja w sprawie uruchomienia środków na wykonanie remontu ul. Strażackiej.
29 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 5368/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Witomino - Radiostacja przedsięwzięcia remontowego na lata 2016 - 2017.
30 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na grudzień 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 97.975 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Remont nawierzchni jezdni i miejsc postojowych w ul. PCK na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Narcyzowej)
21 luty 2017 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/13/2017 Rady Dzielnicy Witomino - Radiostacja w sprawie remontu nawierzchni i miejsc postojowych w ramach zadań inwestycyjno - remontowych.
28 marzec 2017 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia nr 5932/17/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Witomino - Radiostacja przedsięwzięcia remontowego na lata 2017 - 2018.
29 marzec 2017 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na październik 2017 r:
- zadanie będzie realizowane w 2018 r.
stan na maj 2018 r.:
- realizacja zadania w bieżącym roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.03.2016
Data udostępnienia informacji: 04.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.07.2018 14:18 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.01.2018 09:53 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.01.2018 09:28 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 10:44 Korekta Ewa Mącik
05.01.2018 10:43 Korekta Ewa Mącik
03.01.2018 13:07 Korekta Ewa Mącik
03.01.2018 13:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.01.2018 12:59 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.01.2018 12:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.12.2017 11:51 Korekta Ewa Mącik
20.12.2017 11:48 Korekta Ewa Mącik
20.12.2017 11:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
02.10.2017 12:26 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.03.2017 11:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
24.03.2017 11:05 Aktualizacja treści Dorota Nelke
03.03.2017 12:35 Dodanie informacji Ewa Mącik
03.03.2017 12:21 Korekta Ewa Mącik
03.03.2017 09:55 Dodanie informacji Ewa Mącik
02.03.2017 11:13 Dodanie informacji Ewa Mącik
19.10.2016 13:23 Dodanie informacji Ewa Mącik
07.09.2016 12:13 Dodanie informacji Ewa Mącik
07.09.2016 12:08 Dodanie informacji Ewa Mącik
11.08.2016 11:22 Dodanie informacji Ewa Mącik
04.03.2016 09:46 Dodanie informacji Ewa Mącik