Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Karwiny


Rada dzielnicy Karwiny zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Z. Nałkowskiej nr 30-60.

2. Budowa przejścia nad torami PKM łączącego ul. Strzelców z ul. Buraczaną.

3. Budowa miejsc postojowych w ul. Baczyńskiego.

4. Budowa miejsc postojowych w ul. Korzennej (wzdłuż budynku nr 15).

5. Przedłużenie systemu kanalizacji sanitarnej (ok. 350 m) na ul. Nałkowskiej od nr 30 do nr 60.

6. Wymiana bramek na boisku przy ul Korzennej.

7. Budowa placu zabaw przy ul. Korzennej przy budynkach 3, 5, 7, 9, 11 oraz na placu przy przystanku autobusowym "Buraczana".

8. Przeniesienie przejścia dla pieszych na ul. Brzechwy o około 5 metrów w dół.

9. Wymiana nawierzchni kostkowej przed przychodnią "Źródło Marii".

10. Wymiana nawierzchni chodnikowej przed Komisariatem Policji na Karwinach.

11. Zazielenienie powierzchni przy obiekcie hydrotechnicznym u zbiegu ulic Chwaszczyńskiej i Zapolskiej.

12. Nasadzenie zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Brzechwy, Makuszyńskiego i Baczyńskiego.

13. Uzupełnienie żywopłotu przed barierkami wzdłuż ul. Nałkowskiej.

14. Likwidacja napowierzchniowej trafostacji na placu przed Kościołem p.w. Św. Jadwigii Królowej i budowa urządzeń pod ziemią wraz z uporządkowaniem terenu i nasadzeniem zieleni.

15. Wykonanie nasadzeń wzdłuż ul. Nałkowskiej w części dwujezdniowej po stronie pawilonów handlowych.

16. Wykonanie nasadzeń przy skrzyżowaniu ul. Nałkowskiej z ul. Wielkopolską przy trafostacji.

17. Uzupełnienie nasadzeń w pasie istniejących drzewek po stronie zachodniej ul. Nałkowskiej w części dwujezdniowej.

18. Wykonanie nowego zakrzewienia w pasie rozdziału ul. Nałkowskiej.

19. Wykonanie nowych nasadzeń separujących ul. Chwaszczyńską od bloku Gojawiczyńskiej 1.

20. Wykonanie nowych nasadzeń w rejonie skrzyżowania ul. Brzechwy i Makuszyńskiego przy Kościele NSM.

21. Wykonanie nowych nasadzeń w linii zieleni dzielącej ul. Makuszyńskiego od parkingu przed kościołem.

22. Wykonanie nasadzeń w ul. Brzechwy od strony wschodniej.

23. Wykonanie nowych nasadzeń w pasie rozdziału ul. Brzechwy.

24. Wykonanie nasadzeń w rejonie pętli autobusowej Karwiny Tesco, pomiędzy dyspozytornią i jezdnią oraz między jezdnią, a Tesco w miejscach nie objętych planowanymi pracami inwestycyjnymi.

25. Budowa przejścia do boisk Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 od strony ul. Nałkowskiej.

26. Budowa miejsc postojowych w ul. Korzennej (pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Tatarczaną i Buraczaną).

27. Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 10.

28. Wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ul. Nałkowskiej, Zapolskiej, Nowowiczlińskiej i Makuszyńskiego.

29. Poszerzenie parkingu przy ul. Baczyńskiego o 10 miejsc parkingowych oraz nasadzenie drzew, kwiatów i żywopłotu ograniczającego parking.

30. Wykonanie nasadzeń 10 szt. drzew na działce nr 398 w celu odgrodzenia boisk od wjeżdżających samochodów.

31. Budowa miejsc postojowych przy ul. Baczyńskiego - aktualizacja.

32. Przesunięcie przejścia dla pieszych na ul. Korzennej.

33. Wyznaczenie strefy tempo 30 na Karwinach (na całym obszarze dzielnicy na północ od ul. Chwaszczyńskiej i Nowowiczlińskiej).

34. Przełożenie chodnika na terenie pomiędzy ul. Nałkowskiej, a terenem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

35. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami.
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwałę wskazującą do realizacji następujące zadania:

1. Wykonanie nasadzeń 26 szt. drzew wzdłuż ulic: Nowowiczlińskiej, Makuszyńskiego, Zapolskiej i Nałkowskiej.

2. Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Staffa.

3. Dostawa i montaż nowych bramek na terenie boiska przy ul. Korzennej.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Wykonanie nasadzeń 26 szt. drzew wzdłuż ulic: Nowowiczlińskiej, Makuszyńskiego, Zapolskiej i Nałkowskiej)
26 marzec 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/18/2018 Rady Dzielnicy Karwiny w sprawie wskazania zadań inwestycyjno - remontowych.
3 kwiecień 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 7705/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Karwiny przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowego na rok 2018.
12 kwiecień 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Biura Ogrodnika Miasta.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Staffa)
26 marzec 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/16/2018 Rady Dzielnicy Karwiny w sprawie wskazania zadań inwestycyjno - remontowych.
3 kwiecień 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 7704/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Karwiny zadań inwestycyjno - remontowych na rok 2018.
12 kwiecień 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Gdyńskiego Centrum Sportu.
stan na maj 2018 r.:
- wykonano dokumentację projektową,
- złożono wniosek zgłoszenia robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno - Budowlanego,
- w/w wydział nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu i uprawomocnił GCS do rozpoczęcia robót budowlanych,
- trwa przygotowanie do wszczęcia procedury wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Dostawa i montaż nowych bramek na terenie boiska przy ul. Korzennej)
26 marzec 2018 r. - podjęcie Uchwały nr XIX/16/2018 Rady Dzielnicy Karwiny w sprawie wskazania zadań inwestycyjno - remontowych.
3 kwiecień 2018 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 7704/18/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Karwiny zadań inwestycyjno - remontowych na rok 2018.
12 kwiecień 2018 r. - przekazanie zadania do realizacji do Gdyńskiego Centrum Sportu.
stan na maj 2018 r.:
- został zlożony wniosek o zainwestowanie na gruncie gminnym oraz wniosek na podpisanie umowy użyczenia terenu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.03.2016
Data udostępnienia informacji: 04.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2018 10:08 Aktualizacja treści Ewa Mącik
11.07.2018 09:29 Aktualizacja treści Ewa Mącik
11.06.2018 11:48 Aktualizacja treści Ewa Mącik
30.05.2018 14:32 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.05.2018 15:20 Aktualizacja treści Ewa Mącik
30.04.2018 13:18 Aktualizacja treści Ewa Mącik
13.04.2018 11:18 Aktualizacja treści Ewa Mącik
13.04.2018 11:17 Aktualizacja treści Ewa Mącik
13.04.2018 11:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik
13.04.2018 11:10 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.03.2018 13:10 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.03.2018 13:10 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.03.2018 12:57 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.03.2018 14:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.03.2018 14:12 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.03.2018 14:11 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.03.2018 13:18 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.03.2018 12:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.03.2018 11:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
02.03.2018 12:53 Aktualizacja treści Ewa Mącik
02.03.2018 12:47 Aktualizacja treści Ewa Mącik
23.02.2018 13:01 Aktualizacja treści Ewa Mącik
23.02.2018 12:59 Aktualizacja treści Ewa Mącik
13.02.2018 10:26 Aktualizacja treści Ewa Mącik
25.01.2018 15:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
25.01.2018 15:38 Aktualizacja treści Ewa Mącik
25.01.2018 13:58 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.01.2018 14:02 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.12.2017 09:59 Korekta Ewa Mącik
20.12.2017 09:58 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.12.2017 09:43 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.03.2017 10:54 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.03.2016 09:34 Dodanie informacji Ewa Mącik