Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Dąbrowa


Rada dzielnicy Dąbrowa zwróciła się o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadan inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa oświetlenia części ul. Łanowej.

2. Budowa oświetlenia części ul. Kolonia.

3. Budowa oświetlenia ul. Pomianowskiego.

4. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rdestowej 33.

5. Remont nawierzchni ul. Kolendrowej wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz miejscami postojowymi.

6. Budowa oświetlenia części ul. Nagietkowej.

7. Wykonanie chodnika w ciągu ul. Gorczycowej na wysokości ZS Nr 14.

8. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Miętowej (północna strona jezdni).

9. Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Nagietkowa - ul. Gorczycowa.

10. Budowa oświetlenia ulicy Sojowej 33 - 33A.

11. Remont chodnika od ul. Rdestowej do wysokości wjazdu pomiędzy budynkami Rdestowa 25 i Szafranowa 4.

12. Remont wjazdów na parking przy ul. Szafranowej (na wysokości budynku nr 4).

13. Remont parkingu przy ul. Szafranowej 4 (parking, wjazdy, dojścia do parkingu).Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące do realizacji następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia części ul. Łanowej.

2. Budowa oświetlenia części ul. Kolonia.

3. Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rdestowej nr 33.

4. Budowa oświetlenia części ul. Nagietkowej.

5. Wykonanie chodnika w ciągu ul. Gorczycowej na wysokości ZS Nr 14.

6. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Miętowej (północna strona jezdni).Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Budowa oświetlenia części ul. Łanowej)
23 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2015 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2016 - 2019.
12 styczeń 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 3966/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 - 2018.
14 styczeń 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na lipiec 2016 r:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- podpisano umowę z wykonawcą projektu: ENERGOTECH - PROJEKT M. Kalicki, kwota zamówienia: 16.120 zł, termin wykonania: styczeń 2017 r.
stan na styczeń 2017 r:
- trwały prace projektowe,
stan na kwiecień 2017 r:
- konieczność uzyskania zgody na dysponowanie gruntem osób prywatnych (dla zad. nr 2) spowodowała przesunięcie terminu umowy wykonania dokumentacji do dnia 10 kwietnia 2017 r.
stan na lipiec 2017 r:
- kontynuowano realizację projektu,
- podpisano aneks terminowy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz aneks zwiększający kwotę wynagrodzenia (dla zad. nr 4) w związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac projektowych,
stan na październik 2017 r:
- podpisano kolejny aneks terminowy na wykonanie kompletu dokumentacji do grudnia 2017 r.
stan na styczeń 2018 r:
- trwała weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Budowa oświetlenia części ul. Kolonia)
23 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2015 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2016 - 2019.
12 styczeń 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 3966/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 - 2018.
14 styczeń 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na lipiec 2016 r:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- podpisano umowę z wykonawcą projektu: ENERGOTECH - PROJEKT M. Kalicki, kwota zamówienia: 16.120 zł, termin wykonania: styczeń 2017 r.
stan na styczeń 2017 r:
- trwały prace projektowe,
stan na kwiecień 2017 r:
- konieczność uzyskania zgody na dysponowanie gruntem osób prywatnych spowodowała przesunięcie terminu umowy wykonania dokumentacji do dnia 10 kwietnia 2017 r.
stan na lipiec 2017 r:
- kontynuowano realizację projektu,
- podpisano aneks terminowy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz aneks zwiększający kwotę wynagrodzenia (dla zad. nr 4) w związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac projektowych,
stan na październik 2017 r:
- podpisano kolejny aneks terminowy na wykonanie kompletu dokumentacji do grudnia 2017 r.
stan na styczeń 2018 r:
- trwała weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Rdestowej 33)
23 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2015 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2016 - 2019.
12 styczeń 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 3966/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 - 2018.
14 styczeń 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na lipiec 2016 r:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- podpisano umowę z wykonawcą projektu: ENERGOTECH - PROJEKT M. Kalicki, kwota zamówienia: 14.890 zł, termin wykonania: styczeń 2017 r.
stan na styczeń 2017 r:
- trwały prace projektowe,
- uzyskano decyzję lokalizacyjną.
stan na kwiecień 2017 r:
- konieczność uzyskania zgody na dysponowanie gruntem osób prywatnych (dla zad. nr 2) spowodowała przesunięcie terminu umowy wykonania dokumentacji do dnia 10 kwietnia 2017 r.
stan na lipiec 2017 r:
- kontynuowano realizację projektu,
- podpisano aneks terminowy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz aneks zwiększający kwotę wynagrodzenia (dla zad. nr 4) w związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac projektowych.
stan na październik 2017 r:
- podpisano kolejny aneks terminowy na wykonanie kompletu dokumentacji do grudnia 2017 r.
stan na styczeń 2018 r:
- trwała weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4
(Budowa oświetlenia części ul. Nagietkowej)
23 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2015 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2016 - 2019.
12 styczeń 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 3966/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 - 2018.
14 styczeń 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.
stan na lipiec 2016 r:
- uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
- przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe,
- podpisano umowę z wykonawcą projektu: ENERGOTECH - PROJEKT M. Kalicki, kwota zamówienia: 17.350 zł, termin wykonania: styczeń 2017 r.
stan na styczeń 2017 r:
- trwały prace projektowe,
stan na kwiecień 2017 r:
- konieczność uzyskania zgody na dysponowanie gruntem osób prywatnych (dla zad. nr 2) spowodowała przesunięcie terminu umowy wykonania dokumentacji do dnia 10 kwietnia 2017 r.
stan na lipiec 2017 r:
- kontynuowano realizację projektu,
- podpisano aneks terminowy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz aneks zwiększający kwotę wynagrodzenia w związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac projektowych,
stan na październik 2017 r:
- podpisano kolejny aneks terminowy na wykonanie kompletu dokumentacji do grudnia 2017 r.
stan na styczeń 2018 r:
- trwała weryfikacja projektu budowlanego i wykonawczego.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5
(Wykonanie chodnika w ciągu ul. Gorczycowej na wysokości ZS Nr 14)
23 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2015 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2016 - 2019.
04 maj 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4597/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
05 maj 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na lipiec 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 35.127 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6
(Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Miętowej - północna strona jezdni)
23 listopad 2015 r. - podjęcie Uchwały nr IX/10/2015 Rady Dzielnicy Dąbrowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2016 - 2019.
04 maj 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4597/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć remontowych na lata 2017 - 2018.
05 maj 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na lipiec 2017 r:
- wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową za kwotę 31.110 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 13.07.2015
Data udostępnienia informacji: 15.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2018 15:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
23.02.2018 15:31 Aktualizacja treści Ewa Mącik
23.02.2018 14:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.02.2018 13:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.02.2018 10:04 Aktualizacja treści Ewa Mącik
16.01.2018 11:28 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 13:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 10:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 10:08 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 10:02 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 09:45 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 15:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 15:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 13:12 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 13:01 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 12:49 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 12:43 Korekta Ewa Mącik
21.12.2017 12:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.12.2017 15:53 Aktualizacja treści Ewa Mącik
23.12.2016 13:12 Dodanie informacji Ewa Mącik
18.11.2015 15:17 Korekta Ewa Mącik
18.11.2015 15:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.10.2015 11:46 Korekta Ewa Mącik
15.10.2015 12:15 Korekta Ewa Mącik
15.10.2015 12:09 Korekta Ewa Mącik
15.10.2015 11:08 Dodanie informacji Ewa Mącik