Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Cisowa


Rada dzielnicy Cisowa zwróciła sie o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

1. Budowa ciągu pieszego i oświetlenia przy Zespole Szkół Ekologicznych.

2. Budowa ulicy Sibeliusa, Botnickiej i Fińskiej.

3. Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej 251 (aktualizacja).

4. Usunięcie 31 drzew z ul. Kcyńskiej.

5. Remont opaski przy jezdni wzdłuż bloku ul. Kcyńska 8.

6. Remont chodnika wzdłuż bloku ul. Kcyńska 8.


Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące do realizacji następujące zadania:

1. Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 251.

2. Rewitalizacja terenu zielonego znajdującego się wzdłuż bloku przy ul. Kcyńskiej 10.

3. Usunięcie 31 szt. drzew - topól z ul. Kcyńskiej wraz z frezowaniem.

4. Remont opaski przy jezdni wzdłuż bloku Kcyńska 8.

5. Remont chodnika wzdłuż bloku Kcyńska 8.

6. Montaż 3 szt. gablot informacyjnych na terenie dzielnicy.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1
(Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 251)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5326/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2017 - 2018.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji,
stan na styczeń 2017 r:
- inwestycja zakończona w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej,
stan na kwiecień 2017 r:
- trwały prace związane z przygotowaniem zamówienia na wykonanie aktualizacji kosztorysów,
stan na lipiec/październik 2017:
- uzyskano aktualizację kosztorysów,
- inwestycja zakończona w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
stan na styczeń 2018 r:
- po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Eurovia Polska S.A., kwota umowy: 870.514 zł, termin realizacji: 5 kwiecień 2018 r.
- roboty budowlane wykonane w 28 %.
stan na maj 2018 r.:
- roboty budowlane wykonane w 80 %.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2
(Rewitalizacja terenu zielonego znajdującego się wzdłuż bloku przy ul. Kcyńskiej 10)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5325/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowego na rok 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Biura Ogrodnika Miasta.
stan na grudzień 2017 r:
- inwestycja nie była realizowana, ponieważ została zgłoszona również w ramach budżetu obywatelskiego,
- nasadzenia na ww. terenie były wykonane wspólnie z Zarządem Dróg i Zieleni w latach ubiegłych ze środków bieżących,
- zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3
(Usunięcie 31 szt. drzew - topól z ulicy Kcyńskiej wraz z frezowaniem)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5324/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na lipiec 2017 r:
- zadanie mozliwe do wykonania po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,
- obecnie brak zgody na wycinkę drzew.
stan na grudzień 2017 r./maj 2018 r.:
- realizacja zadania w 2018 r.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4
(Remont opaski przy jezdni wzdłuż bloku Kcyńska 8)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5324/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na kwiecień 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 48.790 zł (w tym ze środków inwestycyjno - remontowych: 40.000 zł)Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5
(Remont chodnika wzdłuż bloku Kcyńska 8)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5324/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na kwiecień 2017 r:
- zadanie zostało zrealizowane za kwotę 4.783 zł.Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6
(Montaż 3 szt. gablot informacyjnych na terenie dzielnicy)
3 listopad 2016 r. - podjęcie Uchwały nr XI/14/2016 Rady Dzielnicy Cisowa w sprawie wskazania zadań remontowo - inwestycyjnych na lata 2015 - 2018.
16 listopad 2016 r. - podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 5324/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2017.
17 listopad 2016 r. - przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.
stan na październik 2017 r:
 - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 15.000 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 28.07.2015
Data udostępnienia informacji: 20.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2018 14:46 Aktualizacja treści Ewa Mącik
16.01.2018 11:22 Aktualizacja treści Ewa Mącik
08.01.2018 13:19 Korekta Ewa Mącik
08.01.2018 13:13 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 14:35 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.01.2018 13:11 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.01.2018 15:30 Korekta Ewa Mącik
04.01.2018 15:29 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 11:09 Korekta Ewa Mącik
21.12.2017 11:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.12.2017 10:33 Aktualizacja treści Ewa Mącik
19.12.2017 15:41 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.05.2016 11:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
21.04.2016 15:12 Dodanie informacji Ewa Mącik
27.10.2015 12:02 Dodanie informacji Ewa Mącik
20.10.2015 14:21 Dodanie informacji Ewa Mącik
20.10.2015 13:53 Korekta Ewa Mącik
20.10.2015 13:51 Korekta Ewa Mącik
20.10.2015 13:49 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.10.2015 13:49 Dodanie informacji Ewa Mącik