Rekrutacja do przedszkola 2018/2019

Osoba kierująca jednostką: dyrektor Małgorzata Wasińczuk
Zastępcy:
Adres: Tatrzańska 18
81-313 Gdynia
Nr telefonu:
Nr faxu:
E-mail:
Strona www:
NIP:
REGON:
Redakcja:


Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
 
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
               rozpocznie się 26 marca 2018 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.
 
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych  szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

lp rodzaj czynności termin w postępowaniu rekrutacyjnym termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 26 marca 2018 r.
do 9 kwietnia 2018 r.
do godz. 16.00
od 1 czerwca 2018 r.
do 8 czerwca 2018 r.
do godz. 16.00
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
23 kwietnia 2018 r.
o godz. 15.00
15 czerwca 2018 r.
o godz.15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7 maja 2018 r.
o godz. 15.00
22 czerwca 2018 r.
o godz.15.00
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca x 30 sierpnia 2018 r.
o godz.15.00

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2018-2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
 
 
       1)  dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - 55 pkt. -  kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
       2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.;
       3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
       4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie -  8 pkt.; - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
       5)   dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy   od  osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.; 
6)      przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie  ubiega się dziecko jest  najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od  jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  -  2 pkt.            
 
 
3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:
      
1)      oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
2)      oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej  z uwzględnieniem  nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
3)      oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci  lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego  dziecka  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
4)      oświadczenie o deklarowanej  liczbie godzin  korzystania z opieki przedszkolnej;
5)      oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
6)      oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca  zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 31.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2018 14:56 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
31.01.2018 14:52 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
31.01.2018 14:51 Dodanie informacji Joanna Woźnicka