Kontrole 2017

Kontrola PSSE Gdynia
24.03.2017 - ocena stanu sanitarnego przedszkola- protokół do wglądu u dyrektora placówki.
08.05.2017- Ocena stanu sanitarnego w stołówce przedszkolnej- protokół do wglądu u dyrektora placówki.
18.05.2017- bieżący stan sanitarno-higieniczny placówki- protokół jak wyżej
Kontrola ZUS
01.08.2017-03.08.2017 - kontrola zgodna z upoważnieniem nr 1020170700381 z dn. 30.06.2017- protokół do wglądu u dyrektora placówki.
Kontrola Urzędu Miasta Gdyni
19.09.2017-10.10.2017- Prawidłowość rozliczeń z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole. Prawidłowość dokonywania wydatków budżetowych.- Protokół do wglądu u dyrektora placówki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grażyna Zarzycka
Wprowadził informację: Beata Szymborska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Szymborska
Data wytworzenia informacji: 27.02.2018
Data udostępnienia informacji: 27.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2018 10:36 Inne Beata Szymborska
27.02.2018 10:35 Inne Beata Szymborska
27.02.2018 10:33 Dodanie informacji Beata Szymborska