Zgoda na używanie herbu

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Referat Promocji i PR
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój 507
Tel. 58-66-82-541
fax 58 668 25 37
e-mail: promocja@gdynia.pl
w godzinach:  8-16


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty 1. Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu Miasta Gdyni
2. Graficzny projekt wykorzystania herbu miasta Gdyni.
 
sposób załatwienia sprawy Zgoda udzielana w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni. 
opłaty brak
czas załatwienia sprawy do 30 dni
tryb odwoławczy brak 
podstawa prawna art.18 ust. 2, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U.01.142.1591), §6. pkt 1 uchwały nr XXIII/491/04 Rady Miasta Gdyni z dn. 22.09.2004 w sprawie zasad używania flagi i herbu miasta Gdyni. 
druki Wniosek o użyczene herbu Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 22.09.2004
Data udostępnienia informacji: 16.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2014 10:01 Aktualizacja treści Joanna Pawlus
15.11.2012 12:40 Sprawdzenie aktualności karty Joanna Pawlus
15.11.2012 12:22 Sprawdzenie aktualności karty Joanna Pawlus
15.11.2012 12:20 Sprawdzenie aktualności karty Joanna Pawlus
15.11.2012 12:11 Sprawdzenie aktualności karty Joanna Pawlus
17.01.2012 12:37 Aktualizacja treści Joanna Pawlus
18.05.2011 09:39 Aktualizacja treści Joanna Pawlus