Wymiana legitymacji instruktora

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko nr 9
Tel. 58-66-88-743
        58-66-88-744
        58-66-88-745
        58-66-88-746
        58-66-88-747
fax 058 66 88 923
e-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek-piątek 7.00- 18.00
sobota 8.00 - 14.00
 
wymagane dokumenty-formularz wniosku o wymianę legitymacji instruktora
-1 wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (w przypadku, gdy poprzednie zaświadczenie straciło ważność)
-orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (w przypadku, gdy poprzednie orzeczenie straciło ważność)
-aktualna legitymacja instruktora
-dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/ 
sposób załatwienia sprawy-po weryfikacji dokumentów starosta wystawia legitymację instruktora
-legitymację odbiera się osobiście przy stanowisku nr 9 
opłaty-------
czas załatwienia sprawy-w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
inne informacjeInstruktor podlega kontrolnym badaniom lekarskim i psychologicznym:
-w wieku do 60 lat – co 5 lat
-powyżej 60 roku życia – co 30 miesięcy 
tryb odwoławczy-w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
-odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna-ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn.zm.)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 232)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) 
drukiwniosek o wymianę legitymacji instruktora

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Marek Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 26.09.2007
Data udostępnienia informacji: 26.09.2007
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2016 14:35 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
13.11.2015 14:28 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
19.02.2015 12:08 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
29.05.2013 08:20 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
29.05.2013 08:20 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
22.03.2013 11:21 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska