Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 9 /informacja/
Tel. 58-66-88-757
        58-66-88-745
fax 058 66 88 923
e-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek - piątek 7.00 - 18.00
sobota 8.00 - 14.00
 
wymagane dokumenty- wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadane uprawnienia
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu 
sposób załatwienia sprawy- zaświadczenie potwierdzające posiadane uprawnienia można odebrać osobiście przy stanowisku nr 9 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty /zgodnie z życzeniem wnioskodawcy/ 
opłaty- 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
- opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 -Urząd Miasta Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
czas załatwienia sprawy- czas oczekiwania na zaświadczenie 7 dni
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawna- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej-(Dz. U. z 2015, poz.783 z późn. zm.) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Aleksandra Kula
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 12.01.2007
Data udostępnienia informacji: 12.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2015 14:19 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
12.11.2015 15:10 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
19.02.2015 13:51 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
06.11.2014 13:04 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
06.11.2014 13:04 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
21.05.2014 10:10 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
13.11.2013 11:25 pełne imie autora Dorota Jakubowska
29.05.2013 08:17 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
10.05.2013 09:43 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
01.02.2013 13:19 Zmiana podstawy prawnej Dorota Jakubowska
24.01.2013 14:52 zmiana daty udostępnienia info Dorota Jakubowska
24.01.2013 10:58 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
22.11.2012 10:14 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska