Wydanie wtórnika legitymacji instruktora

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Sala Obsługi Mieszkańców - stanowisko nr 9
Tel. 58-66-88-743
        58-66-88-744
        58-66-88-745
        58-66-88-746
        58-66-88-747
fax 058 66 88 923
e-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
w godzinach:  poniedziałek-piątek 7.00- 18.00
sobota 8.00 - 14.00
 
wymagane dokumenty- formularz wniosku o wydanie wtórnika legitymacji instruktora
- 1 wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/ 
sposób załatwienia sprawy- po weryfikacji dokumentów starosta wystawia legitymację instruktora
- legitymację odbiera się osobiście przy stanowisku nr 9 
opłaty-------
czas załatwienia sprawy- w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
inne informacje------- 
tryb odwoławczy- w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 
podstawa prawna- ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r., poz. 232)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016r., poz. 280),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.23) 
drukiwniosek o wydanie wtórnika legitymacji instruktora

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Aleksandra Kula
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kula
Data wytworzenia informacji: 22.12.2006
Data udostępnienia informacji: 27.12.2006
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2016 15:08 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
09.03.2016 14:48 Dodanie informacji Aleksandra Kula
13.11.2015 14:09 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
19.02.2015 13:20 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
21.05.2014 10:12 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
13.11.2013 11:35 pełne imie autora Dorota Jakubowska
29.05.2013 08:21 Aktualizacja treści Bartosz _Prądziński
22.03.2013 10:29 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska
22.11.2012 09:48 Aktualizacja treści Dorota Jakubowska