Nabór na stanowisko sekretarki w Zespole Szkół nr 5 w Gdyni

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko sekretarki w Zespole Szkół nr 5 w Gdyni przy ul. Orłowskiej 27/33. Termin składania ofert - do 20.04.2017r. w sekretariacie szkoły lub e-mail (gim5orlowo@wp.pl)

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy ( 40 godzin tygodniowo)

Wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, niekaralność, staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku minimum 3 lata.

Główne obowiązki:

Prowadzenie dokumentacji sekretariatu szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- prowadzenie ewidencji i księgi uczniów,

-wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia),

-przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji,

-przechowywanie i kompletowanie arkuszy ocen,

-wydawanie druków arkuszy ocen nauczycielom klas pierwszych i starszych przyjętych do szkoły,

-wystawianie legitymacji uczniowskich,

-bieżące i terminowe wykonywanie sprawozdawczości wynikającej z zajmowanego stanowiska,

-wystawianie legitymacji uczniowskich i załatwianie legitymacji nauczycielskich,

-obsługę centrali telefonicznej,

-przyjmowanie opłat za obiady,

-archiwizowanie uczniowskiej dokumentacji szkolnej,

-nadzór i odpowiedzialność nad powierzonymi pieczęciami urzędowymi,

-sporządzanie raportów kasowych,

-wszystkie inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.


Wymagane dokumenty:

-kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

-kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

-życiorys i list motywacyjny,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Adamska
Wprowadził informację: Marta Gajewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Gajewska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2017 11:04 Dodanie informacji Marta Gajewska